Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Landbouwers kunnen op hun bedrijf een zoogkoeienbestand aanhouden dat wordt gebruikt voor het opfokken van kalveren voor de vleesproductie. In dat geval kunnen zij een premie van de Vlaamse overheid aanvragen voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Voorwaarden

U vindt alle informatie over de premievoorwaarden op de website.

Procedure

U kunt de aanvraag enkel elektronisch indienen via het e-loket Landbouw en Visserij.

U vindt alle informatie over de aanvraagprocedure op de website.

Bedrag

Er is geen vast bedrag per dier vastgelegd. Het totale beschikbare budget wordt verdeeld over het aantal premiegerechtigde zoogkoeien.

Regelgeving

Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij