Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp

Als u in een woning of een appartement een warmtepomp laat plaatsen door een aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder.

Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor. Misschien moet uw elektrische installatie verzwaard worden. Neem vóór de plaatsing van de warmtepomp contact op met uw elektriciteitsnetbeheerder en -installateur.

Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
 • De warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer. Om een premie te krijgen, moet u sinds 1 juli 2017 kiezen voor een aannemer met een certificaat van bekwaamheid voor warmtepompen of ondiepe geothermische systemen. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel een certificaat van bekwaamheid heeft. Het certificeringsnummer van de aannemer moet op het premieaanvraagformulier vermeld worden.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2017, vraagt u dus de premie 2017 aan.
  Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
 • De premie geldt enkel voor een nieuwe elektrische warmtepomp of gaswarmtepomp.
 • Sinds 2017 moet de warmtepomp een energielabel hebben van minstens:
  • voor een geothermische warmtepomp: A++
  • voor een lucht-waterwarmtepomp, een hybride lucht-waterwarmtepomp, een lucht-luchtwarmtepomp: A+ 
 • De warmtepomp moet gebruikt worden voor verwarming van een ruimte én eventueel sanitair water.
  • De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo'n boiler alleen dient om sanitair water te warmen.
  • De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor actieve koeling.
  • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de warmtepomp moet voldoen.

  Procedure

  Documenten

  Onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

  • een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de warmtepomp, met daarop vermelding van: merk en type, het compressorvermogen of het geïnstalleerd gasvermogen, de COP en de datum waarop de warmtepomp werd geïnstalleerd. Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
  • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
  • een kopie van het rapport van de technische controle door het installatiebedrijf.
  • een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.
  • als u ‘beschermde afnemer’ bent: ook attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

  De premie online aanvragen

  Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen. Vraag dan de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

  De premie aanvragen met aanvraagformulier

  Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

  Stuur het ingevulde formuliermet alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

  Afhandeling van uw aanvraag

  Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
  Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
  De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

  Bedrag

  Per woning of wooneenheid is er een premie van 4000 euro voor een geothermische warmtepomp, 1500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp, 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp, en 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp. Alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur.

  De premie wordt verdubbeld (met een maximum van 40% van de factuur) als

  • u de warmtepomp liet plaatsen ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief 
  • of als de woning ligt in een gebied zonder aardgasnet.

  Beide verdubbelingen kunnen niet worden gecombineerd.

  Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers worden de premie en het maximum met 50% verhoogd.

  Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.