Legalisatie van Vlaamse getuigschriften en diploma's

Als u met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland wilt werken of studeren, kan het nodig zijn om deze document hier te laten legaliseren. U kunt dit navragen bij de ambassade of het NARIC-centrum van het land waar u wilt werken of studeren.   

De legalisatie van een diploma of getuigschrift betekent dat een handtekening (van een persoon uit het onderwijs zoals een rector, hoogleraar, directeur, lid van de Examencommissie ...) op het diploma of getuigschrift wordt 'echt verklaard'.

Voorwaarden

De documenten (diploma's, getuigschriften, rapporten, attesten, puntenlijsten, ...) zijn uitgereikt door een erkende Vlaamse onderwijsinstelling (vb. een basisschool, een school voor secundair onderwijs, een hogeschool of universiteit, een instelling uit het volwassenenonderwijs, ...). De documenten moeten voorzien zijn van een handtekening, naam en functie van iemand van de instelling. Als er geen (leesbare) handtekening aanwezig is kan het document niet gelegaliseerd worden.

In principe moet u het originele document laten legaliseren, maar u kunt ook een aantal voor eensluidende kopieën laten legaliseren. Dit zijn kopieën van het originele document waarop een originele handtekening van iemand van de onderwijsinstelling is aangebracht om de echtheid van het document te staven. Het is mogelijk dat het land waar u naartoe gaat enkel gelegaliseerde orginele documenten aanvaardt en geen gelegaliseerde kopieën.

Om in het buitenland te kunnen werken of studeren, is het mogelijk dat u ook een vertaling van uw getuigschrift of diploma nodig hebt. Hiervoor kunt u terecht bij uw school of bij een beëdigd vertaler.

Procedure

U kunt de legalisatie ter plaatse afhandelen, maar ook per post. 

Ter plaatse

Neem de documenten mee naar de Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen). De legalisatie gebeurt onmiddellijk. 

  • U kunt zelf langskomen, maar mag ook iemand anders sturen. U hoeft geen volmacht te geven. 
  • U mag zich ook aandienen met documenten die door uw school vertaald zijn (Frans of Engels).

Hierna hebt u nog een internationaal erkende stempel nodig, de 'Apostille van Den Haag', van de Dienst legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken. Als uw documenten vertaald zijn door een beëdigd vertaler moet u zich eerst wenden tot de Federale overheidsdienst Justitie en daarna tot de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken voor de ‘Apostille van Den Haag’.

Per post

Vul een van de aanvraagformulieren in:

en stuur het samen met de documenten aangetekend op naar de Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen). Voeg ook een bewijs van betaling toe (20 euro per document) aan de Dienst legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken. U vindt de gegevens voor de betaling op het aanvraagformulier. 

Het verkrijgen van een legalisatie/apostille per post duurt ongeveer 20 werkdagen. 

Bedrag

  • De legalisatie bij Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen) is gratis.
  • De legalisatie bij de Federale Overheidsdienst Justitie is gratis.
  • De Apostille bij Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken kost 20 euro (per document). 

Regelgeving

Apostille: Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961.