Kwaliteitsmerk voor autosnelwegparkings in Vlaanderen

De Vlaamse overheid is eigenaar van alle autosnelwegparkings. De meeste daarvan zijn in concessie gegeven aan privé-uitbaters voor commerciële activiteiten. Die uitbaters beheren dan een tankstation, winkel, snackbar, restaurant of motel. De uitbaters moeten aan strenge voorwaarden en regels voldoen. Dat leidt tot een betere dienstverlening, een grotere veiligheid en meer duurzaamheid.

Parkings die beantwoorden aan de minimumnormen van het kwaliteitssysteem krijgen van de Vlaamse overheid een herkenbaar kwaliteitslabel. Op de website kwaliteitsparkings.be staan alle autosnelwegparkings in Vlaanderen met kwaliteitsmerk.

Voorwaarden

Er zijn normen en drempelwaarden op het gebied van de:

  • netheid
  • veiligheid
  • toegankelijkheid
  • duidelijkheid van de informatie
  • bewegwijzering op de parkings
  • vriendelijkheid van de bediening.

Procedure

De kwaliteitslabels worden toegekend via volgende procedure.

  • Onafhankelijke inspecteurs bezoeken drie keer per jaar elke autosnelwegparking.
  • De inspecteurs controleren de parkings aan de hand van een checklist voor elke categorie van aangeboden diensten.
  • De uitbater van de parking moet per dienstverlening een gemiddelde score hebben die de voorafbepaalde drempelwaarde overschrijdt om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsmerk.

Aan parkings die beantwoorden aan de minimumnormen van het kwaliteitssysteem kent de Vlaamse overheid een herkenbaar kwaliteitslabel toe.
Elke erkende kwaliteitsparking krijgt minstens één ster. Parkings die de basisdienstverlening bijzonder goed verzorgen of die een extra ruim dienstenpakket aanbieden, krijgen twee of drie sterren.
Een parking die het kwaliteitslabel behaalt, mag zich een jaar lang aan het publiek bekendmaken als 'erkende kwaliteitsparking', via affiches, stickers, displays of folders voor de gebruiker.