Kwaliteitslabel voor collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen

Elk museum, elke culturele archiefinstelling en elke erfgoedbibliotheek die aan minimale kwaliteitsnormen voldoet, kan erkend worden door de Vlaamse overheid. Zo'n kwaliteitslabel schept vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking, wetenschappelijk onderzoek, …

De erkende organisaties krijgen een herkenningsteken. Een register van erkende organisaties kunt u raadplegen op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Voorwaarden

Het beheren van cultureel erfgoed is een eerste voorwaarde voor de toekenning van het label. Het beheer alleen is echter niet genoeg. De organisatie moet het cultureel erfgoed inzetten, tonen, ter beschikking stellen, presenteren, … Dat moet bovendien op een wetenschappelijk en methodologisch onderbouwde manier.

De volledige werking moet dus voldoen aan vier basisfuncties:

  • de verzamelfunctie
  • de behoud- en beheerfunctie
  • de onderzoeksfunctie
  • de publieksgerichte functie.

Procedure

Een aanvraag voor een kwaliteitslabel voor een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie kan jaarlijks gebeuren, maar moet uiterlijk op 15 januari aangevraagd zijn bij de afdeling Cultureel Erfgoed.

Regelgeving

Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet.