Klinische doctoraatsbeurs

De klinische doctoraatsbeurs steunt specialisten (artsen, dierenartsen, tandartsen en apothekers) die voltijds met een klinische taak aangesteld zijn, om fundamenteel klinisch onderzoek uit te voeren. De beurs biedt de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van klinische en academische opdrachten met het oog op het onderzoek. Zo wordt de kloof tussen het klinisch onderzoek en de klinische praktijk kleiner.

Voorwaarden

 • Periode: 2 jaar (halftijds)
 • U bent arts, dierenarts, tandarts, apotheker in België
 • U bent vanaf de start van het mandaat tot het einde van het mandaat aangesteld in een academisch ziekenhuis of universitaire dierenkliniek die verbonden is aan een universiteit in Vlaamse Gemeenschap.
 • U hebt een attest van uw promotor. Dat attest bevestigt dat het behalen van uw proefschrift mogelijk is binnen de termijn van het mandaat.
 • U hebt nog geen gebruik gemaakt van dit FWO-mandaat (ook niet gedeeltelijk).

Procedure

 • U zoekt een promotor aan een Vlaamse universiteit.
  • Uw promotor verbindt zich ertoe u, als doctorandus, degelijk te begeleiden.
  • Het FWO vraagt uw promotor om een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • U dient uw aanvraag in via de online applicatie
 • De expertpanels van het FWO brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling.

Bedrag

 • Het bedrag van het mandaat is de helft van de loonkosten van het universitair ziekenhuis of de dierenkliniek, met een maximum van 35.000 euro per jaar.
 • Als huisarts komt het bedrag van het mandaat overeen met de loonkosten van een halftijdse aanstelling als assistent aan de betrokken universiteit.