Investeringssteun aan de agrovoedingssector

Agrovoedingsbedrijven staan in voor de primaire verwerking van land- en tuinbouwproducten. Ze kunnen voor bepaalde investeringen in aanmerking komen voor steun door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) en door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (als cofinanciering).

Voorwaarden

De steun wordt toegekend via oproepen.

Informatie over de voorwaarden, de procedure en de wetgeving vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Procedure

De steun wordt toegekend via oproepen.

Informatie over de voorwaarden, de procedure en de wetgeving vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.