Integraal Milieujaarverslag (IMJV)

Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) verzamelt gegevens over de productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen. Elk jaar moeten bepaalde bedrijven via een online aangifte melden welk afval ze hebben geproduceerd en/of welke vervuilende stoffen ze hebben uitgestoten in het voorbije jaar.

Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) bestaat uit verschillende onderdelen:

 • deel Identificatie
 • deel Afval (dat geproduceerd wordt door bedrijven, instellingen, ...)
 • (deel Verwerkers: moet voor het IMJV 2018 (productiejaar 2017) niet ingevuld worden)
 • deel Grondstoffen
 • deel Lucht
 • deel Water
 • deel Grondwater
 • deel Energie.

Op basis van de gegevens van de bedrijven wordt de totale productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen geschat.

Voorwaarden

Alle bedrijven (die afvalstoffen en/of grondstoffen produceren) die in de lijst staan van hinderlijke inrichtingen met de letter R in de zevende kolom (PRTR-bedrijven), zijn verplicht een IMJV in te dienen.

Daarnaast maakt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) jaarlijks een selectie van bedrijven (steekproef) die verslag moeten uitbrengen over hun gegevens. De selectie wordt uiterlijk bekendgemaakt op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de rapporteringsplicht van toepassing is.

 • U vindt de lijst van bedrijven die het IMJV 2018 (over het productiejaar 2018) moeten invullen
 • Al deze bedrijven kregen eind januari 2018 hierover een brief met praktische informatie.

Niet alle bedrijven die een IMJV-brief krijgen, zijn verplicht om alle onderdelen in te vullen. Heel wat bedrijven moeten dus alleen het deel Afval indienen.

Procedure

 • De brieven voor het IMJV 2018 (productiejaar 2017) werden verstuurd eind januari 2018.
 • Het IMJV moet online ingediend worden via het online IMJV-loket.
 • De IMJV-aangifte 2018 (productiejaar 2017) moest uiterlijk op 14 maart 2018 ingediend zijn.
 • Wie die deadline niet haalde of de aangifte niet correct invult, krijgt een aanmaningsbrief en zal de aangifte alsnog online moeten indienen. Wie dan nog niet reageert, kan een administratieve boete krijgen.