Grondstofverklaring voor gebruik van een bepaald materiaal als grondstof

Een grondstofverklaring geeft aan dat een bepaald materiaal voor een specifieke toepassing als een grondstof mag worden beschouwd.

Voorwaarden

Als u een bepaald materiaal wilt gebruiken als grondstof, dan moet uw materiaal voldoen aan de Europese criteria of aan de Vlaamse criteria.

 • Voor ijzer- en staalschroot, aluminiumschroot, koperschroot en kringloopglas zijn er Europese criteria opgesteld .
 • Voor alle andere materialen gelden de Vlaamse criteria.
  • Er gelden specifieke Vlaamse criteria voor materialen die
   • gebruikt worden
    • als meststof of bodemverbeterend middel
    • als bouwstof
    • als bodem
    • in kunstmatige afdichtingslagen met waterglas
   • afkomstig zijn van en bestemd zijn voor metallurgische productieprocessen voor non-ferrometalen
   • afkomstig zijn van metallurgische productieprocessen voor ferrometalen.
  • Voor materialen met een ander toepassingsgebied gelden algemeneVlaamse criteria.

Op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) kunt u een register van de afgeleverde grondstofverklaringen raadplegen.

Procedure

De houder die een materiaal als een grondstof wil (laten) gebruiken en dat aan de Europese criteria voldoet, moet zich registreren als 'inrichting of onderneming die voldoet aan rechtstreeks toepasselijke Europees vastgestelde voorwaarden of criteria ten aanzien van grondstoffen die ze op de markt brengen' in het webloket van de OVAM.

De houder die een materiaal als een grondstof wil (laten) gebruiken en dat niet aan de Europese criteria voldoet, moet voldoen aan de Vlaamse criteria. In bepaalde gevallen moet men een grondstofverklaring aanvragen.

 • Voor materiaal die hierboven vermeld staan waarvoor specifieke Vlaamse criteria gelden, bepaalt bijlage 2.2 van het VLAREMA of een grondstofverklaring vereist is of niet.
 • Voor materialen met andere toepassingsgebieden of afkomst is een grondstofverklaring niet verplicht.

Als een grondstofverklaring vereist is of bij twijfel over de status van het materiaal, moet men een volledig ingevuld aanvraagformulier naar de OVAM sturen.

Uw aanvraag wordt binnen de 20 dagen al dan niet volledig en ontvankelijk verklaard. De OVAM verleent of weigert binnen 45 dagen bij gemotiveerde beslissing de grondstofverklaring. De OVAM kan een grondstofverklaring afleveren met een beperkte geldigheidsduur. 

Meer informatie over het aanvragen van een grondstofverklaring vindt u in deze handleiding (pdf).

Voor materialen waarvoor een grondstofverklaring is afgegeven, moet er verplicht een kopie van de grondstofverklaring aanwezig zijn tijdens het transport.

Als er geen grondstofverklaring vereist is, mag de houder het materiaal als grondstof (laten) gebruiken, voor zover alle toepasselijke criteria worden gerespecteerd.

Regelgeving

VLAREMA, het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
De specifieke Vlaamse criteria worden beschreven in hoofdstuk 2 van het VLAREMA. De bepalingen over het beheer van specifieke materialen die geen afvalstof zijn worden opgesomd in afdeling 5.3 van het VLAREMA.