Fundamenteel klinisch mandaat

Het fundamenteel klinisch mandaat ondersteunt goed opgeleide artsen en onderzoekers die een volwaardige carrière binnen het translationeel onderzoek nastreven. De mandaten bieden de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van een klinische functie in functie van het onderzoek.

Translationeel onderzoek is de schakel tussen het fundamenteel biomedisch onderzoek, van kapitaal belang voor elke vooruitgang, en het klinisch onderzoek, dat zich op patiënten richt.

Voorwaarden

 • Periode: 5 jaar halftijds onderzoek, 2 keer hernieuwbaar.
 • U bent arts-specialist, huisarts of apotheker-specialist in de klinische biologie met een voltijdse klinische opdracht aan een universitair ziekenhuis.
 • U hebt een diploma 'doctor op proefschrift'.
 • U bent aangesteld in een academisch ziekenhuis dat verbonden is aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.
 • Als huisarts bent u gedurende de hele looptijd van het mandaat aangesteld aan een Vlaamse universiteit afdeling huisarts-geneeskunde.
 • U hebt een contract van onbepaalde duur.
 • U oefent voor minstens 80 procent exclusief een klinische functie uit.

Procedure

 • U stelt 10 referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt, bekijkt u het reglement).
 • Het hoofd van de onderzoekseenheid schrijft een aanbevelingsbrief.
 • U dient uw aanvraag in via de online applicatie.
 • De jury Klinische Mandaten stelt een eindrangschikking op.
 • De raad van bestuur bekrachtigt uw aanstelling.

Bedrag

 • Het bedrag van het mandaat is de helft van de loonkosten ten laste van het universitair ziekenhuis, met een maximum van 50.000 europer jaar.
 • Als huisarts komt het bedrag van het mandaat overeen met de loonkosten van een halftijdse aanstelling als docent aan de betrokken universiteit (rekening houdend met anciënniteit), met een maximum van 50.000 euro per jaar.