Ervaringsbewijs

Een beroep kunt u leren op school, maar ook door het dagelijks uit te oefenen. Op die manier doet u ervaring op en wordt u steeds beter in uw job.

Een ervaringsbewijs is een officiële erkenning van die verworven bekwaamheid. Met een ervaringsbewijs bewijst u dat u de nodige vaardigheden hebt om een bepaald beroep uit te oefenen, ook al hebt u niet voor dat beroep gestudeerd en hebt u geen diploma of getuigschrift behaald.

Uw ervaring wordt op die manier officieel erkend door de Vlaamse overheid, waardoor de werkgever zeker is van uw capaciteiten. De werkgever hoeft bovendien niet opnieuw tijdrovende tests te laten uitvoeren: de tests die u tijdens de praktijkproef voor het behalen van het Ervaringsbewijs aflegt, zijn door werkgevers uit de sector opgesteld.

Voorwaarden

Het beroep waarvoor u een ervaringsbewijs wilt krijgen, moet op de beroepenlijst staan. Die lijst wordt geregeld uitgebreid en aangepast.

U moet:

  • 18 jaar of ouder zijn (volgt u deeltijds onderwijs, dan mag u vanaf uw 16de een aanvraag indienen)
  • en in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

U hoeft niet noodzakelijk al gewerkt te hebben in het beroep. In de meeste gevallen leert men vaardigheden door werkervaring, maar het is ook mogelijk dat u bepaalde competenties verworven hebt in uw vrije tijd.

Procedure

1. Begeleiding (niet verplicht, maar wel nuttig want dan bent u beter voorbereid)

Zoek in de beroepenlijst naar het beroep waarvoor u een ervaringsbewijs wilt en klik op de link. Daarna leest u waar u terecht kunt om het Ervaringsbewijs te behalen. Maak een afspraak. Tijdens een verkennend gesprek komt u te weten wat u moet kennen en kunnen om in aanmerking te komen voor het Ervaringsbewijs. De begeleiders vertellen u ook hoe de praktische proef zal verlopen.

2. Praktische proef

  • In het testcentrum krijgt u de kans om aan te tonen dat u de vaardigheden die nodig zijn voor een bepaald beroep, onder de knie hebt.
  • Het resultaat wordt met u besproken en u ontvangt een brief.
  • Enkele weken na een geslaagde proef krijgt u uw Ervaringsbewijs in de bus.

Ervaringsbewijzen hebben geen vervaldatum en blijven dus onbeperkt geldig.

Bedrag

De begeleiding is gratis voor iedereen.

Voor de praktische proef zijn maximumbedragen vastgelegd:

  • werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de VDAB en deeltijds leerplichtigen: gratis
  • zelfstandigen die tot een kansengroep (*) behoren: maximaal 25 euro
  • werknemers die tot een kansengroep (*) behoren en zelfstandigen: maximaal 50 euro
  • alle andere werknemers: maximaal 100 euro.

(*) Kansengroepen zijn laaggeschoolden (ten hoogste diploma secundair onderwijs), 45-plussers, personen met een handicap en allochtonen.

De kosten voor het vervoer van en naar het testcentrum worden volledig terugbetaald. Een verklaring op erewoord of een vervoerbewijs volstaan.

Als werknemer kan u bovendien gebruik maken van opleidingscheques. Op die manier betaalt u slechts de helft.