Erkenning van loontrieerder van zaaizaden

Loontriage is de verwerking of verpakking van hoevezaad. Loontrieerders kunnen hun diensten aan landbouwers aanbieden, met inbegrip van het ter beschikking stellen van de noodzakelijke apparatuur voor het voorbereiden van hoevezaad. Bij loontriage is geen sprake van handel omdat de zaden niet van eigenaar veranderen.

Voorwaarden

Alle informatie over de voorwaarden, de formulieren en de procedure vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Procedure

Alle informatie over de voorwaarden, de formulieren en de procedure vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.