Erkenning en vergunning van een radio-omroep

Om te mogen uitzenden hebben particuliere radio-omroeporganisaties een erkenning en een zendvergunning nodig.

Procedure

Erkenning

  • De erkenning wordt gegeven door de Vlaamse Regering.
  • Aanvraagdossiers voor een erkenning kunnen enkel worden ingediend nadat in het Belgisch Staatsblad een oproep is verschenen waarin onder andere de locatie en de geografische coördinaten worden vermeld. Zolang er in het Belgisch Staatsblad geen oproep is verschenen, is het niet mogelijk om kandidatuurdossiers in te dienen. 

Zendvergunning

  • De zendvergunning wordt toegekend door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).
  • De zendvergunning bevat een aantal technische parameters zoals het type uitzendtoestel, de hoogte van de antenne, het maximaal vermogen waarmee mag worden uitgezonden, de lengte van de kabel en de precieze opstellingsplaats van de zendinstallatie.
  • Contacteer de VRM via het contactformulier. Kies als onderwerp voor "Vragen m.b.t. het aanbieden van radio-/televisie-uitzendingen".