Erkenning en subsidiëring van kunstenaars en professionele kunstenorganisaties

Individuele kunstenaars en professionele kunstenorganisaties kunnen ondersteuning genieten van de Vlaamse overheid via het Kunstendecreet.

Het Kunstendecreet biedt subsidies voor podiumkunsten, muziek, beeldende en (multiscreen) audiovisuele kunsten, architectuur en vormgeving, en mengvormen hiervan.

Voorwaarden

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor subsidie:

  • Individuele kunstenaars
    Individuele kunstenaars worden ondersteund met projecten, beurzen, kunstenaarstoelagen en residenties.
  • Kunstenorganisaties
    Kunstenorganisaties kunnen op meerjarige basis ondersteund worden voor een periode van vijf jaar. Organisaties die niet op meerjarige basis worden ondersteund, kunnen wel voor projectsubsidiëring in aanmerking komen.

Procedure

U kunt online subsidies aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Meer info over het gebruik van de webapplicatie KIOSK (handleiding, veelgestelde vragen, ...).

Subsidies worden toegekend door de politieke overheid, op basis van advies:

  • artistiek-inhoudelijk advies door beoordelingscommissies (samengesteld uit deskundigen en actieve participanten)
  • zakelijk advies door het team Kunsten en Cultureel Erfgoed

Op basis van beide adviezen beslist de Vlaamse minister van Cultuur voor niet-meerjarige subsidies. Voor meerjarige subsidies formuleert de minister een voorstel aan de Vlaamse Regering, die uiteindelijk beslist.

Uitzonderingen

Kunstvormen op het vlak van literatuur en film vallen niet onder het Kunstendecreet maar behoren tot de bevoegdheid van respectievelijk het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Regelgeving

Op 13 december 2013 werd het Kunstendecreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet creëerde een nieuw kader voor de ondersteuning van de professionele kunsten in Vlaanderen.