Erkenning en subsidiëring van de ondersteuningscentra en het overlegcentrum voor etnisch-culturele minderheden

De Vlaamse Regering erkent drie ondersteuningscentra en één Vlaams overlegcentrum voor etnisch-culturele minderheden.

Regelgeving

Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden