Erkenning en subsidiëring van de diensten voor thuisverpleging

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, de erkenning en het toezicht op de diensten voor thuisverpleging.

Zorg en Gezondheid erkent diensten voor thuisverpleging. Om erop toe te zien dat een erkende dienst blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, kan er in de voorziening een inspectie uitgevoerd worden. Die inspecties worden niet uitgevoerd door Zorg en Gezondheid, maar door het agentschap Zorginspectie.

Voorwaarden

Een dienst voor thuisverpleging kan alleen een erkenning krijgen en behouden als de dienst voldoet aan de algemene en de specifieke erkenningsvoorwaarden. De erkenningsvoorwaarden kunt u nalezen op de website van Zorg en Gezondheid.

Procedure

Om een erkenning aan te vragen, stuurt u het aanvraagformulier met de nodige bijlagen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs naar het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het aanvraagformulier kunt u terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.

Regelgeving

  • Het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers: met bijlage IV - diensten voor thuisverpleging
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers