Erkenning en ondersteuning van een sociale werkplaats

Sociale werkplaatsen geven werk aan mensen die voor een lange tijd niet of nauwelijks een job vinden binnen het reguliere arbeidscircuit. Mensen die zeer moeilijk werk kunnen vinden door gebeurtenissen en problemen in hun persoonlijke leven, door mentale of fysieke beperkingen, door gezondheidsproblemen of een te korte scholing kunnen in een sociale werkplaats aan de slag.

Sinds 1 april 2015 is de regelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen vervangen door de regelgeving voor maatwerk bij collectieve inschakeling.