Erkenning als opleidingscentrum voor klimaatregelingssytemen in bepaalde motorvoertuigen

Opleidingscentra die een opleiding inzake de terugwinning van broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen willen organiseren, moeten een erkenning hebben. U kunt de lijst van al deze erkende opleidingscentra opzoeken via de overzichtslijsten (selecteer ‘Opleidingscentra technici klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen’).

Voorwaarden

  • Op de website van het Departement Omgeving staan alle voorwaarden opgesomd.
  • De erkenning is van onbepaalde duur zolang het opleidingscentrum alle verplichtingen nakomt.

Procedure

  • Op de website van het Departement Omgeving staat het aanvraagformulier en de indienmogelijkheden.
  • Er kan bij het opleidingscentrum een plaatsbezoek worden uitgevoerd ter controle van onder meer de beschikbare didactische uitrusting.