Erkenning als opleidingscentrum voor de vorming van milieucoördinatoren

Opleidingscentra die de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren geven, moeten hiervoor erkend zijn door de Vlaamse overheid. Het opleidingscentrum kan erkend worden voor het organiseren van de cursussen van niveau A, niveau B of het overgangsniveau B naar A.

Voorwaarden

De erkenningsvoorwaarden voor de opleidingscentra milieucoördinator zijn de volgende.

 • Het opleidingscentrum en de natuurlijke personen, waarvan de identiteit moet worden vermeld in de aanvraag, hebben in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat in een lidstaat van de Europese Unie geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning.
 • Het opleidingscentrum
  • organiseert de opleiding van milieucoördinator tot niveau A of niveau B of de overgangscursus niveau B naar A
  • beschikt over onderlegde docenten die de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten of die meer dan drie jaar ervaring hebben in het lesdomein in kwestie
  • beschikt over een opvolgingscommissie die de organisatie en de programma-inhoud van de cursussen bewaakt.

Procedure

Gebruik het aanvraagformulier op de website van het Departement Omgeving voor de 'erkenning als opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren'. De aanvraag wordt behandeld door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten. 

Het aanvraagformulier en de bijhorende documenten kan u indienen:

 • via het Erkenningenloket van het Departement Omgeving, 
 • per aangetekende brief,
 • of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 

 

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).