Energieprestatiecertificaat voor een publiek gebouw

Een groot aantal publieke gebouwen in Vlaanderen moeten beschikken over een energieprestatiecertificaat (EPC), dat op een zichtbare plaats opgehangen moet worden.

Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen drukt uit hoe energiezuinig het gebouw is met een kengetal. Dat kengetal wordt berekend op basis van de bruikbare vloeroppervlakte en alle energieverbruik (elektriciteit, aardgas, stookolie, ...) van exact één jaar.

Op het energieprestatiecertificaat wordt de energieprestatie van het gebouw vergeleken met gelijkaardige gebouwen door het kengetal te plaatsen op een kleurenbalk van groen (energiezuinig) tot rood (niet-energiezuinig). Het energieprestatiecertificaat van een publiek gebouw is tien jaar geldig.

In geval van een nieuwe gebruiker heeft de publieke organisatie 15 maanden de tijd na de ingebruikname van het gebouw om over een energieprestatiecertificaat te beschikken. Indien een EPC Bouw beschikbaar is, is geen bijkomend EPC voor publieke gebouwen meer vereist. Het EPC Bouw kan dan uitgehangen worden op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

Voorwaarden

Deze regelgeving geldt voor gebouwen in het Vlaamse Gewest waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die vaak door het publiek worden bezocht.

Dit zijn organisaties zoals:

  • overheden, overheidsagentschappen, OCMW's, overheidsbedrijven, lokale besturen,  ...
  • onderwijsinstellingen: scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs of voor basiseducatie, centra voor leerlingenbegeleiding, hogescholen en universiteiten
  • gezondheidsvoorzieningen
  • welzijnsvoorzieningen: organisaties die activiteiten uitoefenen op het gebied van gezin, maatschappelijk welzijn, inwijkelingen, personen met een handicap, bejaarden, jeugdbescherming, ...

Een EPC voor publieke gebouwen moet opgemaakt worden voor gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 250 m² .

Procedure

De gebruiker van het gebouw, dus de publieke organisatie die in het gebouw is gehuisvest,  is verantwoordelijk voor de opmaak van een EPC. Ook wanneer de publieke organisatie geen eigenaar is van het gebouw, is zij verantwoordelijk voor de opmaak van het EPC.

  • Ofwel doet de publieke organisatie beroep op een erkende energiedeskundige voor publieke gebouwen (type C) (pdf).
  • Ofwel kiest de publieke organisatie voor een interne energiedeskundige voor publieke gebouwen. Dat is een werknemer van de publieke organisatie, die in zijn huidige functie minstens 2 jaar relevante beroepservaring heeft rond energiezorg.

Voor publieke gebouwen wordt het EPC gebaseerd op de gemeten (werkelijke) energieverbruiken. De instelling moeten over verbruikgegevens beschikken van 12 maanden.

De energiedeskundige maakt het EPC op met behulp van een webtoepassing, die beheerd wordt door het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Het EPC moet vervolgens worden opgehangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

De aanbevelingen die op het EPC staan, zijn niet verplicht uit te voeren. Het zijn richtlijnen die aanduiden waar nog aanzienlijke energiebesparingen in het gebouw gerealiseerd kunnen worden.

Controle

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert steekproefsgewijs op de aanwezigheid van een EPC. Als de gebruiker van een gebouw niet over een geldig EPC beschikt, kan het VEA de gebruiker een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro.

Uitzonderingen

Op energiesparen.be vindt u een overzicht van publieke organisaties die geen EPC voor publieke gebouwen moeten hebben.

Er is bijv. geen EPC voor publieke gebouwen nodig voor gebouwen van onthaalhouders.