Betere doorstroming verkeerslichten Ringlaan

15
mei
2024
  • We zijn enkele maanden verder sinds de vernieuwing van de verkeerslichten op het kruispunt van de Ringlaan met de Fabriekstraat. In de afgelopen tijd hebben we nauwlettend geluisterd naar ieders feedback en de verkeerssituatie geanalyseerd.
  • Hierna vonden er enkele positieve ontwikkelingen plaats om de verkeersdoorstroming verder te verbeteren.
  • Begin mei voerden we een aanpassing van de verkeersregeling uit om een vlottere doorgang op de Ringlaan te verzekeren. Deze aanpassing was gericht op het verlengen van de groentijden voor de Ringlaan tijdens de spitsuren, zodat het verkeer soepeler kan doorstromen. Wij geloven dat deze wijzigingen bijdragen aan een betere verkeerservaring voor iedereen die gebruikmaakt van dit kruispunt.
  • Daarnaast werden ook verkeersborden B22 geplaatst in de Fabriekstraat. Die staan fietsers toe om bij een rood verkeerslicht rechtsaf te slaan, mits ze voorrang verlenen aan andere weggebruikers, zoals voetgangers op het zebrapad.Deze borden zorgen voor meer duidelijkheid en veiligheid voor fietsers en andere weggebruikers.
  • Wij willen iedereen bedanken voor het geduld en begrip tijdens deze aanpassingsperiode. Uiteraard blijven we ons verder inzetten om de verkeerssituatie te verbeteren en feedback te verzamelen om eventuele verdere aanpassingen in te voeren.

Contacteer ons