Burgemeester Inez De Coninck

Inez De Coninck
N-VA

T 0499 51 53 03
E inez.deconinck@opwijk.be

Bevoegdheden

 • Algemeen beheer
 • Personeel
 • Burgerlijke stand, bevolking en kieszaken
 • Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en waterhuishouding
 • Politie
 • Brandweer
 • Informatie en public relations
 • Volksgezondheid
 • Erediensten
 • Vreemdelingen
 • Veiligheid
 • Externe relaties
 • Financiën en begroting
 • Feesten en ontvangsten

Zitdagen

Omwille van de huidige coronamaatregelen zijn er momenteel geen zitdagen.