Aspirantenmandaat

Het aspirantenmandaat is het belangrijkste financieringskanaal om jonge beloftevolle onderzoekers voor te bereiden op het behalen van een doctoraat aan een Vlaamse universiteit. Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met het Studiecentrum voor kernenergie SCK-CEN, het wetenschappelijke-beurzenprogramma L'Oreal-Unesco en VITO. Het doctoraatsonderzoek moet fundamenteel van aard zijn.

De beurs geldt voor 2 jaar en is één keer hernieuwbaar.

De indiendatum voor de lopende oproep was 1 februari 2016. Het mandaat start op 1 oktober 2017.

Voorwaarden

 • U bezit de Belgische nationaliteit of behoort tot één van de lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland. Als u een andere nationaliteit dan de genoemde hebt, dan moet u een basisdiploma hebben dat uitgereikt is door één van de landen van de EU of van de EER of Zwitserland.
 • U hebt een masterdiploma.
 • Als u op 1 oktober ouder bent dan 31, dan behaalde u dat diploma niet langer dan vijf jaar tevoren. (zie reglement voor meer details)
 • U beschikt op 1 oktober over maximaal drie jaar wetenschappelijke anciënniteit
 • U hebt nog geen gebruik gemaakt van dit FWO-mandaat (ook niet gedeeltelijk).
 • U kunt maximaal twee keer solliciteren voor hetzelfde mandaat.

Procedure

 • U zoekt een promotor aan een Vlaamse universiteit:
  • Uw promotor verbindt zich ertoe u, als doctorandus, degelijk te begeleiden.
  • Het FWO vraagt uw promotor om een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • U dient uw aanvraag in via de online applicatie.
 • De expertpanels van het FWO stellen een rangschikking op waarmee de Vlaamse universiteiten een voorstel tot financiering formuleren.
 • De Raad van Bestuur beslist over de aanstelling.
 • U kunt daarna feedback vragen over de beslissing.

Bedrag

 • Netto beursbedrag: minimaal 1.860,55 euro
 • Forfaitaire werkingstoelage: 3.720 euro per jaar