Signalisatievergunning

Online aanvragen

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

 • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
 • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels, ...
 • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

U hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder, ... om de werken uit te voeren.

Procedure

Voor het aanvragen van een vergunning voor bezetting van openbaar domein zijn volgende gegevens nodig:

 • naam, adres en ev. telefoonnr. van de aanvrager
 • naam van de opdrachtgever
 • adres van de werken
 • aard van de werken
 • voorziene periode
 • ev. plan of schets van de inname van de openbare weg

Je moet deze gegevens uiterlijk 2 werkdagen vooraf bezorgen aan de dienst infrastructuur via:

Bedrag

Voor het actuele tarief voor de inname van het openbaar domein, raadpleeg je best het betreffende belastingsreglement.

Online aanvragen

Contactinformatie