Politiereglement- en verordeningen

Algemeen politiereglement

Het algemeen politiereglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 november 2019.

Aanvullende reglementen op het wegverkeer

Tussentijds werden aanvullingen diverse aanvullende politiereglementen gepubliceerd, bv. inrichting van een parkeerplaats voor mindervaliden, invoering van een inhaalverbod, aanpassing van de blauwe zone,...

Zowel het algemeen politiereglement, als de aanvulligen erop hebben een permanent karakter en blijven, behoudens opheffing, onbeperkt van toepassing.

Politieverordeningen

Met regelmaat worden tijdelijke politieverordeningen goedgekeurd. Deze kenmerken zich door hun tijdelijke karakter (bv. omleiding , plaatsing signalisatie, afsluiten van de openbare weg,...). Deze maatregelen worden doorgaans genomen naar aanleiding van de organisatie van een evenement.

Bekijk hier zowel de politiereglementen als -verordeningen.

Contactinformatie