Bezetting openbaar domein

Het openbaar domein omvat alles wat geen private eigendom is: wegen, voetpaden, wegbermen, vluchtheuvels, rotondes en pleinen.

Niemand mag voor privé-doeleinden het openbaar domein gebruiken zonder een voorafgaande schriftelijke vergunning van het gemeentebestuur.

Toelating vooraf is verplicht

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je vooraf steeds toelating krijgen.

Redenen hiervoor kunnen heel divers zijn:

 • het uitvoeren van wegeniswerken
 • het storten, plaatsen, achterlaten van eender welke voorwerpen, (bouw)materialen
 • het leveren en plaatsen van materialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
 • het plaatsen van een container, hoogtewerker, torenkraan, (doorloop)stellingen, verhuiswagen,…
 • het plaatsen van een verhuiswagen met of zonder verhuislift
 • het afsluiten van (een deel van) de rijbaan door werken
 • het opstellen van werfvoertuigen op een plaats waar het normaliter verboden is stil te staan of te parkeren

Voor alle andere aanvragen (bv. voor een sportwedstrijd, straatfeest, terras, tentoonstelling ...) richt je je tot het evenementenloket. Een afspraak maken kan bij voorkeur via mail. Beschik je niet over een mailadres, dan kan je ook telefonisch een afspraak maken: T 052 36 51 71

Procedure

Hoe een vergunning aanvragen?

De vergunning wordt aangevraagd door diegene die hinder veroorzaakt. Als de werken in fases plaatsvinden, is een aanvraag per fase nodig.

Signalisatieplan

Bij elke aanvraag moet je verplicht een duidelijk signalisatieplan aanmaken en toevoegen. Als de werken een wegonderbreking vergen, dan bevat het signalisatieplan ook een omleidingsroute.

Opgelet! Zonder signalisatieplan kan de aanvraag niet worden behandeld.

Aanvragen gebeuren online via het platform EagleBe.  Voor een eenmalige aanvraag is het NIET verplicht om een account aan te maken.


Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je een bevestigingsmail met een link naar je online betaling in je mailbox. Na deze betaling krijg je de vergunning en bijhorende betalingsbewijs per mail.

Hoogdringendheid

Is je aanvraag hoogdringend, omdat je getroffen bent door overmacht waarbij uitstel van de herstellingen/werken bijkomende schade teweegbrengt (niet door een vergetelheid of een planningsprobleem), neem dan telefonisch contact op met de dienst Infrastructuur om te verifiëren of je aanvraag dringend kan behandeld en goedgekeurd worden. Bel hiervoor naar het nummer T 052 36 51 38 op werkdagen tussen 9 en 16 uur.

Langs de gewestweg

Langsheen de gewestwegen N47 en N211 (Klei, Stwg. op Vilvoorde, Steenweg, Stwg. op Brussel, Stwg. op Dendermonde en een gedeelte van Stwg. op Aalst) geldt dezelfde procedure.

Voor innames van meer dan 1 dag is een bijzondere toelating van het Vlaams Gewest nodig. Deze kan worden verkregen via wegen.vlaamsbrabant.districtvilvoorde@mow.vlaanderen.be. De gemeentelijke vergunning is pas geldig als het Gewest de toelating verleent.

Controle

Innames worden gecontroleerd door onze gemeenschapswachten.

Weigering vergunning

Een vergunning kan geweigerd worden:

 • wanneer een manifestatie of evenement is gepland op de aanvraagdatum.
 • wanneer de aangeduide plaats op de aanvraag onveilig is voor voetgangers of voor doorgaand verkeer.
 • na negatief advies van de politie.
 • na negatief advies van de burgemeester of zijn gemachtigde.
 • na negatief advies van het college van burgemeester en schepenen.

Wat bij overtredingen?

Overtredingen (inname openbaar domein zonder vergunning) worden vastgesteld door de gemeenschapswachten of de lokale politie. Een vergunning met terugwerkende kracht zal worden verleend waarbij een bijkomende retributie van € 250 zal worden verrekend.

Geen jaarvergunningen

Gemeente Opwijk levert geen jaarvergunningen af voor bezetting openbaar domein. Vraag per gepland werk tijdig je vergunning aan.

Verlenging

Je vergunning verlengen kan snel en digitaal via de link die je terugvindt in de mail van je laatstlopende vergunning. Vind je deze mail niet meer terug? Vul dan een nieuwe aanvraag in. De verlenging kan eveneens rechtstreeks via jouw portaal binnen EagleBe gebeuren.

Signalisatie

Bij inname van het openbaar domein wordt voor de openbare veiligheid de nodige signalisatie geplaatst. De uitvoerder plaatst de verkeersborden conform het signalisatieplan. 

Parkeerverbodsborden worden geplaatst en opgehaald door de gemeente Opwijk.

Parkeerverbod

Parkeerverbodsborden worden geplaatst uiterlijk 48 uur voor de inname van het openbaar domein.

Bedrag

 • Een parkeerverbod is gratis.
 • Een container plaatsen is de eerste dag gratis, vanaf dag 2 wordt  € 47 per dag in rekening gebracht.
 • Voor het afsluiten van een straat zal € 117 per dag worden aangerekend.
 • Voor alle andere innames wordt een forfait van € 15 per dag aangerekend tot 25 m². Voor elke bijkomende m² zal € 1 per m² per dag worden aangerekend.

Regelgeving

Raadpleeg volgende documenten:

Bijkomende info

Voor vragen kan je terecht bij de dienst Infrastructuur. Langskomen kan ook. Dit kan op werkdagen van maandag tot vrijdag tussen 8 en 12 uur. Gelieve hiervoor wel vooraf een afspraak te maken via E dienstinfrastructuur@opwijk.be of te bellen naar T 052 36 51 38.

Contactinformatie