Gemeentelijke verwervingspremie

Om jonge Opwijkenaren de kans te bieden om in eigen gemeente een woning of appartement te kopen, heeft het gemeentebestuur besloten om onder bepaalde voorwaarden een eenmalige tussenkomst toe te kennen aan jonge inwoners die hun eerste eigendom kopen. De premie bedraagt 5000,00 euro voor een woning en 3000,00 euro voor een appartement.

Voorwaarden

 • aankoop van de eerste woning
 • prijs bedraagt max. 365.000,00 euro voor een woning en max. 290.000,00 euro voor een appartement
 • de aanvragers zijn jonger dan 35 jaar
 • de aanvrager moet 15 jaar in Opwijk wonen of gewoond hebben
 • de aanvragers moeten het Nederlands machtig zijn
 • de aanvragers moeten binnen een termijn van 6 maanden de woning minimum 5 jaar ononderbroken bewonen
 • de aanvragers voldoen aan de volgende maximale inkomensgrenzen:
  • voor alleenstaanden: een inkomen van 43.690,79 euro verhoogd met 4.086,37 euro per kind ten laste.
  • voor niet alleenstaanden: een gezamenlijk inkomen van 87.373,76 euro verhoogd met 4.086,37 euro per kind ten laste

Hierbij wordt gekeken naar het inkomen van het tweede jaar dat het referentiejaar voorafgaat. Voor verwervingsakten uit 2023 wordt gekeken naar het aanslagbiljet personenbelasting m.b.t. de inkomsten van 2021.

De aanvrager heeft tot 9 maanden na de ondertekeningsdatum van de akte de tijd om een aanvraag in te dienen.

Procedure

Gebruik het officiële aanvraagdocument.

Regelgeving

Contactinformatie