Zefier

Zefier is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba). Zefier heeft verschillende participaties in projecten die elektriciteit opwekken door middel van hernieuwbare bronnen, in dit geval windturbines en zonnepanelen.