Woonplan

Het woonplan, goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 november 2012,  werd uitgewerkt door de Intergemeentelijke samenwerking Regionaal Woonbeleid Noord-West Brabant, in samenwerking met de verschillende lokale woonactoren zoals het OCMW, GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) en de stuurgroep werking woonplan.

Het woonplan is geenszins opgestart als een statisch document, maar als een item dat regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd wordt (05 mei 2015: update woonplan goedgekeurd).  

Aan de hand van het omgevingsonderzoek van de bestaande toestand, kunnen de woonbehoeften beter worden ingeschat en kunnen bijgevolg juistere beleidskeuzes worden gemaakt. De volgende acties en projecten zijn onder meer opgenomen:

  • verhogen van het aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels
  • organiseren van permanent overleg met de huisvestingsactoren
  • voorbereiden en evalueren van reglementen i.h.k.v. wonen

Contactinformatie