Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties

Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen ondersteuning krijgen  via het Cultureelerfgoeddecreet. Er wordt een werkingssubsidie toegekend voor een beleidsperiode van 5 of 6 jaar.

Voorwaarden

Op basis van het Cultureelerfgoeddecreet kunnen volgende organisaties een werkingssubsidie aanvragen:

  • Collectiebeherende organisaties voor het uitvoeren van de functies op landelijk of regionaal niveau
  • Hiervoor komen erkende musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken in aanmerking.
  • Dienstverlenende organisaties voor het uitvoeren van een landelijke dienstverlenende rol
  • Een organisatie die de cultureel-erfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed
  • Samenwerkingsverbanden van steden en gemeenten voor het uitvoeren van een regionale dienstverlenende rol

Procedure

De aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 april van het jaar voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag van toepassing is.

Regelgeving

Decreet van 24 februari 2017 houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen, kortweg het Cultureelerfgoeddecreet.