Waterlopen, beken en grachten

  • stroomgebied van de Dender
    = Brabantsebeek, samen met de zijarmen Nijverseelbeek, Kluisbeek en Asbeek 
  • stroomgebied van het Ruppelbekken
    = Stambeek (ook Langeveldbeek genaamd), samen met de zijarmen Regenwortelbeek en Puttebeek

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel aan waterlopen 3de categorie, de niet-geklasseerde waterlopen en straatgrachten. Voor het melden van problemen aan waterlopen en grachten kan je contact opnemen met de dienst infrastructuur : 052 36 51 35  of meldingen@opwijk.be 

Voor het onderhoud en herstel aan waterlopen 2de categorie is de provincie Vlaams-Brabant verantwoordelijk. Je kan hen contacteren via Provincie Vlaams-Brabant, Dienst waterlopen,  tel : 02 456 07 25  waterlopen@vlaamsbrabant.be

Let op! Het overwelven of inbuizen van straatgrachten, beken of niet-geclassificeerde onbevaarbare waterlopen is onderhevig aan een aanvraag gericht, in eerste instantie, aan het gemeentebestuur

Contactinformatie