Gemeentelijke subsidie voor het ontharden en het vergroenen van de voortuin

Minder verhardingen zorgt voor meer waterinsijpeling (infiltratie) waardoor de risico’s op droogte en wateroverlast afnemen, evenals afname van het hitte-eilandeffect.

Voorwaarden

  • Gesloten verharding: oppervlakte bestaande uit niet-waterdoorlatende materialen zonder voegen (o.a. beton, asfalt, tegels,…)
  • Open verharding: oppervlakte bestaande uit waterdoorlatende materialen en/of losse materialen op een waterdoorlatende verharding (o.a. kiezel, keien, grind, steenslag, schelpenzand,…)

Procedure

  • Aanvraagformulier ingevuld en ondertekend met bijlagen bezorgen aan milieudienst.

Aanvraagformulier

Bedrag

  • Vervangen gesloten verharding door open verharding (€ 5/m2)
  • Gazon of beplanting ter vervanging van open verharding (€ 5 - € 10/m2)
  • Gazon of beplanting ter vervanging van gesloten verharding (€ 10 - € 15/m2)
  • Er moet minstens 5m2 verharding opgebroken worden.
  • Maximum subsidiebedrag: € 500

Regelgeving

Bekijk hier het reglement.

Contactinformatie