Voornaamswijziging

Als u denkt dat u daarvoor een grondige reden hebt, kunt u uw voornaam laten wijzigen.

De akte van voornaamsverandering vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene
  • de nieuwe voornaam van de betrokkene.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van voornaamsverandering aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Procedure

U kan de voornaamswijziging enkel registreren via afspraak:

Wie niet over een internetverbinding beschikt, kan nog steeds afspreken via T 052 36 51 03.

Meebrengen

  • Je identiteitskaart;
  • Je geboorteakte indien je niet in België geboren bent, indien nodig voorzien van een legalisatie/apostille en vertaald naar het Nederlands;
  • Minderjarigen moeten vergezeld worden door hun wettelijke vertegenwoordigers (ouder, voogd, ...).

Bedrag

Kostprijs: 50 euro

Contactinformatie