Volmachtformulier burgerzaken

Voorwaarden

Verlenen van een volmacht

Je kan een volmacht verlenen om:

 • je adres te wijzigen.
 • je internationale reispas af te halen (eventueel oude meegeven).
 • je rijbewijs af te halen in ruil voor oud rijbewijs.
 • je beroep te laten wijzigen.
 • een uittreksel bevolkingsregister (= gezinssamenstelling) aan te vragen.
 • een attest van woonst / woonst met historiek aan te vragen.
 • een bewijs van nationaliteit aan te vragen.
 • een bewijs van leven aan te vragen.

Uittreksel uit het strafregister

Om een uittreksel uit het strafregister aan te vragen via volmacht moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Handgeschreven
 • Gedateerd
 • Ondertekend door de volmachtgever
 • Uitdrukkelijke vermelding dat persoon X toelating geeft aan persoon Y
 • Kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever

Probeer zo veel mogelijk zelf je uittreksel uit het strafregister af te halen, aangezien het persoonlijke en gevoelige gegevens bevat.

Via het thuisloket kan je zelf documenten aanvragen. Zo verloopt alles digitaal, hoef je geen afspraak te maken of je te verplaatsen en heb je ook geen volmacht nodig.

Procedure

 • Download het volmachtformulier.
 • Vul alle gegevens in als volmachtgever. Ook een handtekening van de volmachtdrager is vereist.

Meebrengen

 • De volmachtgever geeft (een kopie) van zijn/haar identiteitskaart mee.
 • De volmachtdrager moet steeds ook zijn identiteitskaart voorleggen.

Contactinformatie