Volmachtformulier burgerzaken

Voorwaarden

Je kan een volmacht verlenen om:

 • je adres te wijzigen.
 • je identiteitskaart af te halen en te activeren met je persoonlijke code in ruile voor oude identiteitskaart of attest.
 • je reispas af te halen (eventueel oude reispas nog inleveren).
 • je (voorlopig) rijbewijs af te halen in ruil voor oud (voorlopig) rijbewijs of attest.
 • je beroep te laten wijzigen.
 • een uittreksel bevolkingsregister (=gezinssamenstelling) aan te vragen.
 • een attest van woonst aan te vragen.
 • een attest van woonst met historiek adressen aan te vragen.
 • een bewijs van nationaliteit aan te vragen.
 • een bewijs van leven aan te vragen.
 • een uittreksel uit het strafregister aan te vragen.

Procedure

 • Download het volmachtformulier.
 • Vul alle gegevens in als volmachtgever. Ook een handtekening van de volmachtdrager is vereist.

Meebrengen

 • De volmachtgever geeft (een kopie) van zijn/haar identiteitskaart mee.
 • De volmachtdrager moet steeds ook zijn identiteitskaart voorleggen.

Contactinformatie