Vlaremwetgeving

Wie een activiteit organiseert die als "hinderlijk" ingedeeld is op de lijst van de Vlarem-ingedeelde inrichtingen van de milieuwetgeving, dient vanaf 01.01.2018 een aanvraag te doen in toepassing van de omgevingsvergunning (en dus niet langer in het kader van de Vlaremwetgeving).

De exploitatievoorwaarden (algemene - sectorale: VLAREM II) die van toepassing zijn voor de exploitatie van een als "hinderlijk beschouwde inrichting", evenals de indelingslijst van inrichtingen en activiteiten van de Vlaremwetgeving, blijven van toepassing!

Voor meer info kan je een kijkje nemen op de Emis Navigator. Uiteraard kan je ook steeds contact opnemen met de diensten stedenbouw of milieu.

 

Contactinformatie