Vlaamse dienstencheques

Dienstencheques zijn een betaalmiddel waarmee u iemand kunt betalen voor huishoudelijk werk bij u thuis. U kunt dat tegen een voordelig tarief doen omdat de Vlaamse overheid een deel van de loonkosten bijpast.

Voorwaarden

Welke dienstencheques u gebruikt, hangt af van uw hoofdverblijfplaats. Dat is het adres waarmee u geregistreerd staat in het rijksregister. Als u in Vlaanderen woont, bestelt u Vlaamse dienstencheques.

Als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest woont, moet u respectievelijk Brusselse dienstencheques of Waalse dienstencheques gebruiken. U kunt dus niet kiezen tot welk systeem u behoort, ook niet als u verschillende eigendommen in verschillende regio's hebt.
Sodexo geeft op zijn website ook informatie in het Frans over de Vlaamse dienstencheques.

Waarvoor mag u dienstencheques gebruiken?

U mag dienstencheques alleen gebruiken voor huishoudhulp bij u thuis:

 • schoonmaken en ramen lappen
 • wassen en strijken
 • occasioneel klein naaiwerk
 • eten maken.

Huishoudhulp die niet bij u thuis gebeurt, mag u alleen met dienstencheques betalen als het gaat om

 • dagelijkse boodschappen voor het huishouden, zoals bij de slager, supermarkt, postkantoor of apotheker
 • strijkwerk in een lokaal van het dienstenchequesbedrijf
 • vervoer van personen met een beperkte mobiliteit.

Belangrijk is dat het gaat om huishoudhulp. Klussen als een toilet repareren, elektriciteitswerken, schilderen, tuinieren, kleine verbouwingswerken, babysitten, opvang van bejaarden mag u niet met dienstencheques betalen.

Het moet ook gaan om hulp in de privésfeer. U kunt dus niet met dienstencheques betalen voor hulp in een professionele omgeving, zoals voor het schoonmaken van de wachtzaal van uw praktijk. Ook als u in een serviceflat woont, mag u dienstencheques enkel gebruiken voor huishoudhulp in uw privé-gedeelte.

Geldigheidsduur

Aangekochte dienstencheques hebben een geldigheidsduur van 8 maanden.

 • Bij papieren dienstencheques staat de datum waarop ze vervallen, altijd duidelijk op de cheque vermeld. Controleer altijd de geldigheidsdatum voordat u de dienstencheque invult.
 • Bij online dienstencheques worden de 'oudste' cheques altijd het eerst uitgegeven.

Procedure

Schrijf u in bij Sodexo

Als u het systeem van dienstencheques wilt gebruiken, moet u zich inschrijven bij Sodexo. De inschrijving is gratis en kan op twee manieren:

 • met uw eID: uw inschrijving wordt bevestigd binnen 24 uur.
 • via het onlineformulier: uw inschrijving wordt bevestigd binnen 7 werkdagen.

Als u ingeschreven bent, ontvangt u een gebruikersnummer. Hou dat nummer bij de hand, want u hebt het bij elke bestelling nodig. Bij uw inschrijving moet u ook kiezen of u wilt werken met:

 • elektronische dienstencheques
 • papieren dienstencheques

U moet een keuze maken tussen beide profielen. U kunt een prestatie alleen betalen met ofwel papieren dienstencheques ofwel elektronische dienstencheques. U kunt achteraf altijd veranderen van profiel en overstappen van papieren dienstencheques naar elektronische of omgekeerd.

Kies een erkende onderneming

Zodra u ingeschreven bent, neemt u contact op met een erkende onderneming in uw buurt. Dat is een commerciële of niet-commerciële (OCMW, vzw, ...) onderneming die door de overheid specifiek erkend is voor het systeem van dienstencheques. U maakt met dat bedrijf verdere afspraken over welke hulp u wilt, het aantal uren en de dag waarop het werk uitgevoerd moet worden.
U kiest zelf met welke erkende onderneming u in zee wilt gaan. U kunt ook van onderneming veranderen als u dat wilt, afhankelijk van de voorwaarden in het contract dat u met de onderneming hebt afgesloten.

Bestel uw dienstencheques

Daarna bestelt u uw dienstencheques door overschrijving van het juiste bedrag op rekeningnummer BE41 0017 7246 2610 (nieuw sinds 1 januari 2016).
U bestelt altijd minimaal 10 dienstencheques en betaalt dus altijd minimaal 90 euro (of 100 euro als u dat jaar al meer dan 400 dienstencheques hebt besteld).
Vermeld uw gebruikersnummer altijd als gestructureerde mededeling op elke overschrijving of storting. Vermeld in de mededeling niets anders. Let erop dat u het juiste bedrag overschrijft. Als u uw gebruikersnummer niet vermeldt of een verkeerd bedrag betaalt, wordt het geld automatisch teruggestort op uw rekening.

Na betaling ontvangt u uw dienstencheques.

 • Elektronische dienstencheques zitten onmiddellijk in uw elektronische portefeuille. Die elektronische portefeuille kunt u raadplegen via uw Beveiligde Zone. Die Beveiligde Zone is de plaats op de website van Sodexo waar u uw persoonsgegevens aanpast en uw dienstencheques beheert. U ziet er hoeveel dienstencheques u dat jaar al aangekocht hebt en hoeveel cheques u nog beschikbaar hebt om uw poetshulp te betalen.
 • Papieren dienstencheques ontvangt u via de post binnen één week na uw betaling. Op de papieren dienstencheques staan uw naam en de uiterste gebruiksdatum van de dienstencheque vermeld.

Bevestig de prestaties en betaal

Na het huishoudelijk werk bevestigt uw huishoudhulp zijn of haar prestaties.

Elektronische dienstencheques

 • Via een vaste telefoon op het gratis nummer 0800 35 530.
 • Via een mobiele telefoon op het nummer 02 547 54 97 aan zonaal tarief.
 • Via de mobiele app Dienstencheques by Sodexo.

Uw erkende onderneming verifieert de prestaties die de huishoudhulp doorgeeft ten laatste 5 werkdagen na de prestatie.
U controleert en bevestigt of betwist de prestatie in uw Beveiligde Zone binnen de 9 werkdagen. Doet u dat niet, dan wordt de prestatie automatisch gevalideerd.

Voor het beheer van uw elektronische dienstencheques kunt u ook de mobiele app ‘Dienstencheques by Sodexo’ gebruiken. Met die app kunt u waar en wanneer u dat wilt via uw de prestaties bevestigen die de poetshulp ingegeven heeft. U kunt er ook uw dienstencheques-saldo mee raadplegen. U kunt de app gratis downloaden vanaf de website van Sodexo, waar u ook een instructievideo kunt bekijken.

Papieren dienstencheques

Vul uw papieren dienstencheque altijd in met donkerblauwe of zwarte inkt. Gebruik geen vloeibare corrector.

 • Vul de datum van de prestatie in.
 • Plaats uw handtekening.
 • Controleer de geldigheidsdatum.
 • Vink de uitgevoerde prestatie aan.
 • Overhandig de ingevulde dienstencheque aan de werknemer (één dienstencheque per gepresteerd uur).

Bedrag

U betaalt als particulier 9 euro per gepresteerd uur. Om uw huishoudhulp te vergoeden voor de geleverde prestaties, overhandigt u één papieren of elektronische dienstencheque per volledig gewerkt uur. Uw persoonlijke situatie bepaalt hoeveel dienstencheques u per kalenderjaar kunt bestellen.

 • Als individuele gebruiker mag u maximaal 500 dienstencheques aankopen:
  • 400 cheques tegen 9 euro
  • en de overige 100 cheques tegen 10 euro.
 • Het maximum voor een gezin (alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres) is 1.000 cheques:
  • 800 cheques tegen 9 euro
  • en de overige 200 cheques tegen 10 euro.
 • Als eenoudergezin kunt u per kalenderjaar maximaal 2.000 dienstencheques bestellen tegen 9 euro. U vult daarvoor een verklaring van eer in. Het origineel stuurt u op naar Sodexo. De kopie stuurt u, samen met gevraagde documenten, op naar de Dienst Dienstencheques en Uitzendkantoren van het Departement Werk en Sociale Economie.
 • Als persoon met een handicap of als ouder van een kind met een handicap kunt u per kalenderjaar maximaal 2.000 dienstencheques bestellen tegen 9 euro.
 • Oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen, kunnen per jaar 2.000 dienstencheques bestellen tegen 9 euro.

Bent u zelfstandige? Bent u onlangs bevallen en wilt u na uw bevallingsrust weer aan het werk gaan? Dan hebt u via uw socialeverzekeringsfonds recht op 105 gratis dienstencheques.

Belastingvermindering

De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques geven u recht op een belastingvermindering (of belastingkrediet) tot een maximumbedrag van 1.400 euro per persoon en per jaar. Dus zelfs al koopt u 500 dienstencheques, u krijgt maar op de eerste 155 dienstencheques (1.400 euro) een belastingvermindering van 30 procent. Voor de eerste 155 dienstencheques betaalt u daardoor in werkelijkheid maar 6,30 euro per cheque.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. Twee partners die elk een eigen gebruikersnummer hebben bij de dienstencheque-onderneming, kunnen dus elk een belastingvermindering van 30 procent krijgen op een aankoopbedrag van maximaal 1.400 euro.

Jaarlijks vanaf 1 april stuurt Sodexo u een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.