Verordeningen

Vlaamse gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Deze voorschriften gelden voor het gehele Vlaamse Gewest en hebben onder meer betrekking op weekendverblijven, toegankelijkheid, hemelwater, wegen voor voetgangersverkeer, breedband en publiciteit.

Voor de meest recente informatie: klik hier.

 

Provinciale stedenbouwkundige verordeningen

Ook de provincie Vlaams-Brabant vaardigde stedenbouwkundige verordeningen af voor haar grondgebied. Het betreft thema's als hemelwater (let op, bijkomend aan de Vlaamse gewestelijke verordening) en overwelven van baangrachten.

Voor de meest recente informatie: klik hier.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Tot slot heeft ook de gemeente Opwijk voorschriften ontwikkeld met betrekking tot bepaalde thema's:

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening meergezinswoning (parkeerplaatsen en huisvuilberging)

 

Contactinformatie