Uitwisseling van plannen van ondergrondse kabels en leidingen (Kabel en Leiding Informatieportaal KLIP)

Het Kabel en Leiding Informatieportaal (KLIP) laat u toe automatisch de nodige plannen aan te vragen bij de beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, voor de uitvoering van werken in de buurt van die leidingen.

Iedereen die grondwerken uitvoert moet een planaanvraag via het KLIP uitvoeren om schade aan leidingen en kabels ten gevolge van graafwerken te vermijden. Het gebruik van KLIP is toegankelijk voor professionele planaanvragers, zoals aannemers, nutsbedrijven, opdrachtgevers, ... en ook voor particulieren.

Het werkingsgebied van KLIP omvat het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Meer dan 300 kabel- en leidingbeheerders (KLB's) zijn toegetreden tot het KLIP.

Professionele en particuliere planaanvrager

De planaanvrager is een persoon of organisatie die van plan is grondwerken uit te voeren in het Vlaamse Gewest. Een planaanvrager dient een planaanvraag in. Zo brengt hij alle bij het KLIP aangesloten kabel- en leidingbeheerders op de hoogte van zijn intentie om (graaf)werken uit te voeren. De bij het KLIP aangesloten KLB's bezorgen de gegevens van hun kabels of leidingen via het KLIP. De planaanvrager bekijkt de ingediende aanvragen en antwoorden in een viewer.

Een professionele planaanvrager (bv. aannemer) voert beroepshalve planaanvragen uit. Hij is verplicht zich eenmalig te registreren voor zijn organisatie. Een professionele planaanvrager raadpleegt niet enkel zijn eigen plannen, maar ook de plannen van zijn organisatie. Bovendien kan hij de opgevraagde plannen in IMKL-formaat downloaden.

Een particuliere planaanvrager raadpleegt enkel zijn eigen plannen en kan geen IMKL-gegevens downloaden.

Samensmelting KLIP en KLIM

Naast KLIP bestaat er ook nog het federale Kabel en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM) voor FETRAPI-leden. De transporteurs van gas en gasachtige producten die onder de federale gaswet vallen zijn niet toegetreden tot het KLIP, maar zijn wel aangesloten bij het KLIM.

Voorwaarden

Wanneer u op het grondgebied van het Vlaamse Gewest grondwerken wilt uitvoeren, bent u verplicht een planaanvraag in te dienen:

 • Grondwerken zijn alle activiteiten die een impact hebben op het grondoppervlak of de ondergrond en schade kunnen veroorzaken aan kabels- en leidingen.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbaar en privaat domein.

Een planaanvraag is niet verplicht:

 • als u enkel manuele grondwerken uitvoert
 • als het een geval van overmacht betreft
 • als de werken uitgevoerd worden op grond in eigen beheer en u bovendien zeker weet dat er sinds de laatste planaanvraag niets is veranderd aan de ligging van kabels en leidingen.

Procedure

KLIP maakt het voor planaanvragers mogelijk om via een elektronische aanvraag de plannen te verkrijgen van alle kabel- en leidingbeheerders die op de plaats van de geplande werken ondergrondse kabels en leidingen beheren:

 • Kabel- en leidingbeheerders treden toe tot het KLIP en definiëren hun beheerzones.
 • De planaanvrager meldt zich op de KLIP-website en definieert de graafzone.
 • KLIP gaat na welke kabel- en leidingbeheerders aanwezig zijn in de werkzone en stuurt hen de planaanvraag door.
 • De planaanvrager krijgt een overzicht van de aanwezige leidingbeheerders.
 • De betrokken kabel- en leidingbeheerders bezorgen alle informatie over hun kabels en leidingen aan het KLIP.
 • Het KLIP maakt voor elke planaanvraag één antwoordpakket.

De planaanvrager mag niet starten met de uitvoering van de werken vooraleer hij de plannen gekregen heeft.

Professionele gebruikers en particulieren die KLIP willen gebruiken:

 • moeten zich eerst registreren op de website
 • en vervolgens telkens verplicht aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord.

Op de website vindt u de nodige handleidingen terug.

KLIP Digitaal

Met KLIP Digitaal wil het agentschap Informatie Vlaanderen de volledige cyclus van aanvraag en afhandeling online uitvoeren, niet enkel de planaanvraag. Dankzij KLIP Digitaal wordt de planafhandeling sneller en gebruiksvriendelijker. De aanvrager kan dan online een uniforme kaart met een uniforme legende raadplegen.

Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van KLIP Digitaal verplicht:

 • Voortaan moeten alle kabel- en leidingbeheerders de planaanvragen digitaal beantwoorden via het KLIP.
 • De planaanvrager krijgt binnen de 7 werkdagen een geïntegreerd antwoord terug (15 werkdagen als ook KLIM-plannen worden opgevraagd).
 • De planaanvrager kan de plannen online raadplegen.

Alle planaanvragen zijn nu ook betalend.

Bedrag

Het gebruik van KLIP is niet gratis. Voor elke planaanvraag moet de planaanvrager een retributie betalen. Vanaf 1 januari 2018 betaalt u per planaanvraag:

 • 5 euro voor kleine werken (planaanvraagzone is kleiner dan 200 m²)
 • 10 euro voor grote werken (planaanvraagzone is groter dan 200 m²).

Als u ook de IMKL-data bestelt, betaalt u 5 euro extra.

De retributie verzekert de dienstverlening. Het dekt de operationele kost en zorgt voor de verdere uitbouw en het onderhoud van het KLIP-platform.

Professionele planaanvragers kunnen werken met een vooruitbetaald krediet.

Regelgeving

 • Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S. 6 mei 2008)
 • Decreet van 10 december 2010 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft het indienen en afhandelen van een planaanvraag alsook de bijhorende strafbepalingen (B.S. 24 december 2010)
 • Decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag (B.S. 10 februari 2014)