Tegemoetkoming in de gemeentelijke opcentiemen

Wie eigenaar of vruchtgebruiker is van een of meerdere woningen betaalt onroerende voorheffing. De onroerende voorheffing bestaat uit heffingen van het Vlaamse Gewest, van het provinciebestuur en van het gemeentebestuur.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een deel van de ‘gemeentelijke opcentiemen’ terug krijgen.