Subsidie voor de vorming van trainers of begeleiders

Volgt u een trainers- of begeleidersvorming, dan kan u een subsidie krijgen.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.