Subsidie voor de huur van niet-gemeentelijke sportzalen

Erkende sportverenigingen die een sportzaal huren op het grondgebied van de gemeente kunnen via een subsidie een stuk van de huurprijs terugkrijgen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De sportvereniging is erkend door de gemeente.
  • De sportzaal ligt op het grondgebied van de gemeente maar de gemeente is geen eigenaar van de sportzaal.
  • De sportvereniging voldoet aan de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement.