Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

U kunt de subsie aanvragen als u hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kunt u een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijk gebied nl.: in agrarisch gebied, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in natuurgebied, in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat, in parkgebied, in bosgebied, in buffergebied of in groengebied.

U houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de keine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement.

Procedure

Lees aandacht de voorwaarden in het subsidiereglement (zie verder op deze pagina).

U meent in aanmerking te komen?
Vul het aanvraagformulier voor de aanplant/aanleg of het onderhoud van kleine landschapselementen online in. U kan ook nog steeds een papieren dossier (aanplant of onderhoud) samenstellen en bezorgen aan de milieuambtenaar, Marktstraat 55.

Bedrag

Aanplanting van KLE (kleine landschapselementen)

  • haag, houtkant, houtwal, knotbomenrij: 0,40 €/plant
  • bomenrij: 5 €/boom
  • hoogstamfruitboom: 5 €/boom (aanplanting van minstens 5 bomen)
  • natuurlijke poel: 250 €/poel

Onderhoud van KLE

  • houtkant, houtwal: 0,25 €/meter
  • knotten van knotbomen: 2,50 €/boom
  • natuurlijke poel: 25 €

Regelgeving

Contactinformatie