Structuurplan

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen legt de grote lijnen vast voor het Vlaamse gewest. Het is geen concreet plan, maar eerder een een weergave van hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan. Zo is er aandacht voor investeringen in steden, het bewaren van het groen en de open ruimte die we nog hebben, de ontwikkeling van economische gebieden...

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen omvat niet alleen een visie maar ook de gevolgen van deze aanpak op een gedetailleerde, wetenschappelijk onderbouwde wijze.   

 

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft het ontwerp van provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goedgekeurd in zitting van 11 oktober 2022. 

Het openbaar onderzoek zal lopen van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023.

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?
Het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant is klaar!

We werken een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie.  De provincie heeft daarover een ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt.  Daar hoort ook een milieueffectenrapport bij.

Wat vind jij hiervan? Laat het ons weten!

Je kan je mening kwijt tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023.

Reageren kan op volgende manieren:

  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven).
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis.
  • door een reactie via het digitale participatieplatform op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be.

Meer weten? Kom naar de infomarkten op:

  • dinsdag 13 december 2022vanaf 13 uur in het PIVO (Poverstraat 75) in Asse.
  • woensdag 14 december 2022 vanaf 13 uur in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

Alle documenten en meer info:

Documenten inkijken:

  • GAC II (gemeentehuis) - Ringlaan 20 - 1745 Opwijk
  • Provinciehuis Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 - 3010 Leuven.

 

Ruimtelijk structuurplan Opwijk

De gemeente, geïnspireerd door het Vlaamse en Vlaams-Brabantse structuurplan, streeft ernaar de belangrijkste ruimtelijke problemen aan te pakken en de leefkwaliteit binnen onze gemeente te verbeteren.

De gemeente engageert zich om het structuurplan uit te voeren. Dat is haar plicht. Het structuurplan heeft voor jou als burger geen directe gevolgen. Op basis van het structuurplan kunnen geen vergunningen worden verleend of geweigerd. De gemeente moet de acties die zij wil uitvoeren eerst vertalen in juridische plannen. Grond kan dus slechts effectief van functie veranderen nadat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is vastgesteld. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zal vastleggen wat kan en wat niet kan. Een dergelijk plan heeft zijn eigen procedure waarin de burger opnieuw inspraak krijgt.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de herziening van het GRS op 10 november 2016 gedeeltelijk goedgekeurd. Zoals vermeld in het besluit van de deputatie wordt in het richtinggevend gedeelte, meer bepaald "gewenste toeristisch-recreatieve en voorzieningenstructuur", een deel uitgesloten.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (Goedkeuringsbeslissing Deputatie)

 

 

Contactinformatie