Sociaal woonaanbod - Actieprogramma

Zowel de gemeenten als de provincies krijgen door het decreet grond- en pandenbeleid een grote rol toebedeeld in het realiseren van een sociaal woonaanbod. Voor Opwijk houdt dit een objectief van 116 sociale huurwoningen, 52 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels in.

Het actieprogramma is in de eerste plaats een inventaris van onbebouwde gronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen. 25% van de gezamenlijke oppervlakte zou moeten aangewend worden voor sociale woningbouw. Aan deze inventaris moeten vervolgens acties gekoppeld worden met het oog op de doelstelling. 

Het actieprogramma werd door de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2012 goedgekeurd. In 2017 drong een actualisatie van dit programma zich op wat resulteerde in een opvolgingsnota.

Contactinformatie