Samenstelling vast bureau

Het vast bureau bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen:

Albert Beerens

Inez De Coninck

Johan Deleu

Joske Vermeir

Jan Couck

Wouter Van Driessche

Het vast bureau staat in voor de afhandeling van zaken van dagelijks bestuur binnen het OCMW en is tevens bevoegd voor materies die door de OCMW-raad uitdrukkelijk werden overgedragen aan het vast bureau.


Contactinformatie