Samenstelling vast bureau

Samenstelling vast bureau

Het vast bureau bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen:

Inez De Coninck

Evelien Beeckman

Johan Deleu

William Engels

Jan Couck

Roland Mortier

Het vast bureau staat in voor de afhandeling van zaken van dagelijks bestuur binnen het OCMW en is tevens bevoegd voor materies die door de OCMW-raad uitdrukkelijk werden overgedragen aan het vast bureau.

Contactinformatie