Samenstelling vast bureau

Het vast bureau bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen:

Beerens Albert

De Coninck Inez

Deleu Johan

Vermeir Joske

Couck Jan

Van Driessche Wouter

Het vast bureau staat in voor de afhandeling van zaken van dagelijks bestuur binnen het OCMW en is tevens bevoegd voor materies die door de OCMW-raad uitdrukkelijk werden overgedragen aan het vast bureau.


Contactinformatie