Samenstelling vast bureau

Het vast bureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden: de OCMW-voorzitter is van rechtswege lid en tevens ook voorzitter van het vast bureau. De twee andere leden worden verkozen door de leden van de OCMW-raad.

Patrick De Smedt
(OCMW-Voorzitter)

Peter Beerens
(OCMW-raadslid)

Joke Longin
(OCMW-raadslid)

Het vast bureau staat in voor de afhandeling van zaken van dagelijks bestuur binnen het OCMW en is tevens bevoegd voor materies die door de OCMW-raad uitdrukkelijk werden overgedragen aan het vast bureau.


Contactinformatie