Samenstelling Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst is samengesteld uit 7 personen: 1 voorzitter en 6 leden, verkozen door de OCMW-raad.

Peter Beerens

Els Van de Putte

Maaike Deleu

Natalie De Coninck

Els Van Gucht

Lutgart Verhaevert

Roland Mortier
(Voorzitter)
  
  • het toekennen van de individuele maatschappelijke dienstverlening aan personen en gezinnen zoals die omschreven is in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende het OCMW, in de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door het OCMW en in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (leefloon), met inbegrip van tewerkstelling in toepassing van artikel 60 § 7 van de wet van 8 juli 1976; 

  • het vaststellen van de bijdrage van de begunstigde in de kosten van de maatschappelijke dienstverlening en het bepalen van de bijdrage van de onderhoudsplichtigen (de wet van 8 juli 1976), binnen de grenzen van de algemene criteria die door de Raad dienaangaande zijn vastgelegd;

  • advies verlenen aan de Raad omtrent de criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering ervan, de werking van de sociale dienst en het sociaal beleid van het OCMW.

Contactinformatie