RUP

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg RUP genaamd, legt voor een welbepaald gebied de bestemming van de bodem vast. RUP's vervangen de bestaande gewestplannen en kaderen steevast binnen de visie van het overkoepelende ruimtelijke structuurplan.