RUP

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg RUP genaamd, legt voor een welbepaald gebied de bestemming van de bodem vast. RUP's vervangen de bestaande gewestplannen en kaderen steevast binnen de visie van het overkoepelende ruimtelijke structuurplan.

Goedgekeurde RUP's

RUPDefinieve beslissing gemeenteraad
GoedkeuringBelgisch StaatsbladVoorschriftenAdvies GECORO
Z. sport (Diepenbroek)25.11.0403.03.1529.04.15 Klik hier  
Van de Velde Beton28.10.0403.03.1529.04.15 Klik hier  
Binnengebied Manta28.02.0719.04.0706.06.17Klik hier  
Hergebruikerscentrum19.06.08 21.08.08 06.10.08 Klik hier 
Nanove19.06.08 21.08.08 06.10.08 Klik hier   
Zonevreemde woningen23.10.08  18.12.0804.02.09 Klik hier   
Dorpsschool Droeshout23.10.08 18.12.08 04.02.09 Klik hier   
Woonlagen25.03.10 20.05.10 07.07.10 Klik hier  
Landelijke Overgang27.01.11 07.04.11 25.05.11 Klik hier   
Brabantse Beek27.01.1114.04.1117.06.11Klik hier  
Nanove (bep. herziening)22.09.1127.10.1114.12.11Klik hier  
Klaarstraat22.09.1117.11.1104.01.12Klik hier 
Station22.03.1224.05.1208.06.12Klik hier  
Gasthuis26.04.1221.06.1229.08.12Klik hier 
Nijverseel (herziening)22.03.1224.05.1208.06.12Klik hier  
Karenveld (herziening)22.03.1224.05.1208.06.12Klik hier 
Voetbalterrein De Sjoeters27.01.1527.01.1520.03.15Klik hier  
De Neef23.06.1523.06.1517.08.15Klik hier  
Inrichting Klaarstraat26.04.1626.04.1618.07.16Klik hier 
Nanove (herziening)24.05.1624.05.1605.08.16Klik hier  
RUP Okay19.11.1919.11.1904.02.20Klik hier 07.10.20

 

Lopende RUP's

RUP Nanove (herziening)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Nanove - Herziening voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 22 september 2020 en onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek van 12 oktober tot en met 10 december 2020.

Inzage ontwerp

Gedurende deze periode kan het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan en het ontwerp effectenbeoordelingsrapport tijdens de kantooruren op afspraak worden ingekeken bij de dienst stedenbouw van de gemeente, Marktstraat 55 te 1745 Opwijk. Download hier alle stukken:

Bezwaren / opmerkingen

Eventuele bezwaren en opmerkingen worden schriftelijk verstuurd t.a.v. de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Ringlaan 20 te 1745 Opwijk of kunnen digitaal overgemaakt worden aan stedenbouw@opwijk.be  uiterlijk op 10 december 2020.

Doelstellingen herziening

De doelstellingen van deze herziening zijn:

 • volledig herzien van de huidige planologische context;
  • vereenvoudigen van de planologische context;
   • evalueren van het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften;
   • opheffen van de verkavelingsvergunningen;
  • evalueren van de bouwlijn in de verschillende straten;
  • evalueren van de bouwmogelijkheden van de site van het woonzorgcentrum en het cultureel centrum;
  • afstemmen plan op RUP’s in de omgeving.
 • creëren van een kwalitatieve en gediversifieerde woonomgeving;
  • selectieve verdichting;
  • openbaar domein als verblijfsruimte;
 • garanderen van een optimale doorwaadbaarheid voor trage weggebruikers;
 • centrale groenstructuur als fysische drager;
 • behouden en versterken van centrumfuncties;
  • het wegwerken van locatiegebonden problematieken;
  • het bieden van voldoende ontwikkelingsperspectieven;
  • verweving van functies die elkaar versterken.
 • verhogen van de leefbaarheid van de kern.