2023 - Reglementen, verordeningen en besluiten

Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020-2025 - 2/2023 - Vaststelling van de kredieten 2024 (deel gemeente)

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 19 december 2023
 • Datum publicatie: 20 december 2023

Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020-2025 - 2/2023 - Vaststelling van de kredieten 2024 (deel OCMW)

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 19 december 2023
 • Datum publicatie: 20 december 2023

Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020-2025 - 2/2023 - Vaststelling van de kredieten 2024 (deel OCMW)

 • Orgaan: Raad voor maatschappelijk welzijn
 • Datum goedkeuring: 19 december 2023
 • Datum publicatie: 20 december 2023

Wekelijkse vrijdagmarkt - Werken Singel - Tijdelijke verplaatsing naar Borchtsite - Laatste verlenging - tijdelijke politieverordening

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 18 december 2023
 • Datum publicatie: 18 december 2023

Nieuwjaarsontmoeting buurtcomité D'Hulst Leeft - 13 januari 2024 - tijdelijke politieverordening

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 18 december 2023
 • Datum publicatie: 18 december 2023

Nieuwjaarsdrink Bunderburen - 7 januari 2024 - tijdelijke politieverordening

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 27 november 2023
 • Datum publicatie: 28 november 2023

3Wplus Kinderopvang - Huishoudelijk reglement Het Speelhuis

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 21 november 2023
 • Datum publicatie: 27 november 2023

MAT - Huishoudelijk reglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum kennisneming: 12 september 2023
 • Datum publicatie: 18 september 2023

Gemeenteraad - Deontologische code: aanpassing als gevolg van oprichting deontologische commissie

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 12 september 2023
 • Datum publicatie: 18 september 2023

BBC - Rapportering - Opvolgingsrapport 2023

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum kennisneming: 12 september 2023
 • Datum publicatie: 18 september 2023

Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 12 september 2023
 • Datum publicatie: 18 september 2023

Jeugdverenigingen - Wijziging subsidiereglement werkingstoelage erkende Opwijkse jeugdverenigingen

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 12 september 2023
 • Datum publicatie: 18 september 2023

Steenweg op Aalst en Nieuwstraat - uitvoeren van bestrijkingswerken i.o.v. gemeentebestuur - tijdelijke politieverordening

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 24 juli 2023
 • Datum publicatie: 25 juli 2023

Aanleg van voet- en fietspaden op Ringlaan i.o.v. gemeentebestuur - tijdelijke politieverordening

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 10 juli 2023
 • Datum publicatie: 12 juli 2023

Herinrichtingswerken i.o.v. gemeentebestuur op Singel - tijdelijke politieverordening

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 10 juli 2023
 • Datum publicatie: 12 juli 2023

Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 - 1/2023 - (deel gemeente)

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 20 juni 2023
 • Datum publicatie: 22 juni 2023

Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 - 1/2023 - (deel OCMW)

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 20 juni 2023
 • Datum publicatie: 22 juni 2023

MOZA-IK - Aanpassing van het schoolreglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 20 juni 2023
 • Datum publicatie: 22 juni 2023

GBS De Boot - Aanpassing schoolreglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 20 juni 2023
 • Datum publicatie: 22 juni 2023

Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 - 1/2023 (deel OCMW)

 • Orgaan: Raad voor maatschappelijk welzijn
 • Datum goedkeuring: 20 juni 2023
 • Datum publicatie: 22 juni 2023

Jaarrekening 2022 - Goedkeuring van de rekening 2022 van de gemeente en OCMW - deel gemeente

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 23 mei 2023
 • Datum publicatie: 25 mei 2023

Jaarrekening 2022 - Goedkeuring van de rekening 2022 gemeente en OCMW - deel OCMW

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 23 mei 2023
 • Datum publicatie: 25 mei 2023

3Wplus Kinderopvang - Huishoudelijk reglement Het Speelhuis

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 23 mei 2023
 • Datum publicatie: 25 mei 2023

Asbeekweg en Kapenbergweg, inrichting fietsstraat - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 2 mei 2023
 • Datum publicatie: 5 mei 2023

Rommelmarkten vzw Opwijks Rommelmarkten Comité (ORC) - Werken Singel - Tijdelijke verplaatsing in Marktstraat - tijdelijke politieverordening

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 11 april 2023
 • Datum publicatie: 11 april 2023

Klachtenreglement - Wijziging algemeen reglement inzake klachtenbehandeling

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 28 maart 2023
 • Datum publicatie: 29 maart 2023

Straatgeveltuin - Gemeentelijk reglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 28 maart 2023
 • Datum publicatie: 30 maart 2023

Verplichting hondenpoepzakje - Aanvulling op politiereglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 28 maart 2023
 • Datum publicatie: 29 maart 2023

Erkende Opwijkse sportclubs - Financiële ondersteuning - Subsidiereglement 2023-2025

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 28 maart 2023
 • Datum publicatie: 30 maart 2023

Klachtenreglement - Wijziging algemeen reglement inzake klachtenbehandeling

 • Orgaan: Raad voor maatschappelijk welzijn
 • Datum goedkeuring: 28 maart 2023
 • Datum publicatie: 29 maart 2023

Wekelijkse vrijdagmarkt - werken Singel - tijdelijke verplaatsing naar Borchtsite - tijdelijke politieverordening

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 27 maart 2023
 • Datum publicatie: 27 maart 2023

Werken i.o.v. nutsmaatschappijen op Singel en aanpalende straten - tijdelijke politieverordening

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 20 maart 2023
 • Datum publicatie: 20 maart 2023

Het Speelhuis - 3Wplus Kinderopvang - Huishoudelijk reglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 28 februari 2023
 • Datum publicatie: 2 maart 2023

Gemeentelijke Jeugdraad - Huishoudelijk reglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 28 februari 2023
 • Datum publicatie: 2 maart 2023

Verwervingspremie - Aanpassingen gemeentelijk reglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 28 februari 2023
 • Datum publicatie: 2 maart 2023

Schoolstraat, invoering blauwe zone ter hoogte van handelszaak - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 23 januari 2023
 • Datum publicatie: 23 januari 2023

Graanakker en Hoppeveld, inrichting fietsstraat - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 23 januari 2023
 • Datum publicatie: 23 januari 2023

Digitaal inschrijvingssysteem basisscholen - Reglement van orde ombudsdienst inschrijvingen

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 24 januari 2023
 • Datum publicatie: 26 januari 2023

Reglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein - aanvullende politieverordening

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 24 januari 2023
 • Datum publicatie: 26 januari 2023

Schuttershof, parkeerverbod ter hoogte van huisnummers 12 tot 20 en 19 tot 23 - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 9 januari 2023
 • Datum publicatie: 10 januari 2023