2021 - Reglementen, verordeningen en besluiten

Ministeriële & Koninklijke Besluiten corona

 • Orgaan: MB / KB
 • Datum goedkeuring: 29 december 2021
 • Datum publicatie: 30 december 2021

Meerjarenplanaanpassing - 2020-2025 - 2/2021 (deel Gemeente)

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 21 december 2021
 • Datum publicatie: 22 december 2021

Meerjarenplanaanpassing - 2020-2025 - 2/2021 (deel OCMW)

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 21 december 2021
 • Datum publicatie: 22 december 2021

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - 2/2021 (deel OCMW) - raad voor maatschappelijk welzijn

 • Orgaan: Raad voor maatschappelijk welzijn
 • Datum goedkeuring: 21 december 2021
 • Datum publicatie: 22 december 2021

Sociale Kruidenier De Spruit - Reglement toekenningsvoorwaarden en afspraken aangaande de praktische uitwerking

 • Orgaan: Raad voor maatschappelijk welzijn
 • Datum goedkeuring: 21 december 2021
 • Datum publicatie: 22 december 2021

Gemeentelijke Administratieve Sancties - Overtredingen stilstaan en parkeren - overtredingen verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - aanpassing bijzondere politieverordening

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 23 november 201
 • Datum publicatie: 1 december 2021

Diepenbroek en Groenstraat, aanleg tractorsluis - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 8 november 2021
 • Datum publicatie: 16 november 2021

Burgemeestersbesluit Gemeenteraad en RMW - Digitale vergaderingen november en december 2021

 • Orgaan: Burgemeester
 • Datum goedkeuring: 15 november 2021
 • Datum publicatie: 16 november 2021

Klaarstraat - blauwe zone thv verzekeringskantoor huisnummer 1 - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 11 oktober 2021
 • Datum publicatie: 13 oktober 2021

Meerweg - Inrichting fietsstraat - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 11 oktober 2021
 • Datum publicatie: 13 oktober 2021

Tijdelijke vaste camera's - mobiele sluikstortcamera's - reglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 21 september 2021
 • Datum publicatie: 23 september 2021

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 21 september 2021
 • Datum publicatie: 23 september 2021

Gemeentelijke Kinderraad Opwijk - wijziging huishoudelijk reglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 21 september 2021
 • Datum publicatie: 23 september 2021

Belasting op uitbatingsvergunning

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 21 september 2021
 • Datum publicatie: 23 september 2021

Uitbating voor bepaalde inrichtingen - uitbatingsreglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 21 september 2021
 • Datum publicatie: 23 september 2021

Burgemeestersbesluit goedkeuring fysieke vergaderingen Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 • Orgaan: Burgemeester
 • Datum goedkeuring: 30 augustus 2021
 • Datum publicatie: 02 september 2021

Schoolstraat - inrichting fietsstraat - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 12 juli 2021
 • Datum publicatie: 13 juli 2021

Erkenning Opwijkse vereniging en organisatiecomité - reglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 22 juni 2021
 • Datum publicatie: 23 juni 2021

Planten van inheemse loofbomen - gemeentelijk subsidiereglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 22 juni 2021
 • Datum publicatie: 23 juni 2021

Ontharden - subsidiereglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 22 juni 2021
 • Datum publicatie: 23 juni 2021

Straatgeveltuin - gemeentelijk reglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 22 juni 2021
 • Datum publicatie: 23 juni 2021

Blauwe zone uitbreiding met bewonerskaarten Opwijk-centrum - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 22 juni 2021
 • Datum publicatie: 23 juni 2021

De Boot - huishoudelijk reglement schoolraad 2021-2026

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 22 juni 2021
 • Datum publicatie: 23 juni 2021

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - 1/2021 - vaststelling kredieten 2022 (gemeente en ocmw)

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 22 juni 2021
 • Datum publicatie: 23 juni 2021

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - 1/2021 - vaststelling kredieten 2022 (deel gemeente)

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 22 juni 2021
 • Datum publicatie: 23 juni 2021

Bewonerskaarten - retributiereglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 22 juni 2021
 • Datum publicatie: 23 juni 2021

Parkeren in de blauwe zone - administratieve sanctie - politieverordening

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 22 juni 2021
 • Datum publicatie: 23 juni 2021

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - 1/2021 (deel OCMW) 

 • Orgaan: Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 • Datum goedkeuring: 22 juni 2021
 • Datum publicatie: 23 juni 2021

COVID-19 - Opheffing burgemeestersbesluit 20.10.2020

 • Orgaan: Burgemeester
 • Datum goedkeuring: 9 juni 2021
 • Datum publicatie: 11 juni 2021

COVID-19 - bijkomende maatregelen - opheffingsbesluit gouverneur 4 november 2020

 • Orgaan: Gouverneur
 • Datum goedkeuring: 8 juni 2021
 • Datum publicatie: 10 juni 2021

Jaarrekening gemeente en OCMW 2020

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 25 mei 2021
 • Datum publicatie: 26 mei 2021

Fabriekstraat 34 - parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 26 april 2021
 • Datum publicatie: 17 mei 2021

Heirbaan, blauwe zone thv handelszaak Metalu - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 26 april 2021
 • Datum publicatie: 17 mei 2021

Mazenzele dorpscentrum, inrichting zone 30 - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 22 maart 2021
 • Datum publicatie: 17 mei 2021

Steenweg op Merchtem - aanpassing rijrichting fietsers - aanvullend politiereglement

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 22 maart 2021
 • Datum publicatie: 17 mei 2021

Coronacrisis - Wekelijkse markt in combinatie met uitgebreide horecaterrassen - politieverordening - maatregelen vanaf 14 mei 2021

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 10 mei 2021
 • Datum publicatie: 11 mei 2021

Kerkfabrieken - Advies over rekening 2020 van vier Opwijkse kerkfabrieken

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 27 april 2021
 • Datum publicatie: 28 april 2021

Subsidiereglement ondersteunende subsidies aan erkende Opwijkse sportclubs - Verdeling 2021

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 27 april 2021
 • Datum publicatie: 28 april 2021

Huishoudelijk reglement Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité Gemeente Opwijk

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 27 april 2021
 • Datum publicatie: 28 april 2021

Zomerterrassen gemeentelijk reglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 27 april 2021
 • Datum publicatie: 28 april 2021

Recyclagepark exploitatie retributiereglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 27 april 2021
 • Datum publicatie: 28 april 2021

Reglement Sociale kruidenier De Spruit

 • Orgaan: Raad voor maatschappelijk welzijn
 • Datum goedkeuring: 27 april 2021
 • Datum publicatie: 28 april 2021

Brand appartementsgebouw Kloosterstraat - onbewoonbaarverklaring 

 • Orgaan: Burgemeester
 • Datum goedkeuring: 14 april 2021
 • Datum publicatie 15 april 2021

Brand appartementsgebouw Kloosterstraat - toelating afbraak puntgevels

 • Orgaan: Burgemeester
 • Datum goedkeuring: 9 april 2021
 • Datum publicatie: 9 april 2021

Wijziging rechtspositieregeling - gecoördineerde versie

 • Orgaan: College van burgemeester en schepenen
 • Datum goedkeuring: 6 april 2021
 • Datum publicatie: 8 april 2021

Materiële tussenkomst voor personen met chronische incontinentie, permanente stomaproblematiek en personen die nierdialyse aan huis ondergaan - reglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 23 februari 2021
 • Datum publicatie: 26 februari 2021

Begraafplaatsen Opwijk - tariefreglement concessies

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 23 februari 2021
 • Datum publicatie: 26 februari 2021

Begraafplaatsen Opwijk - huishoudelijk reglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 23 februari 2021
 • Datum publicatie: 26 februari 2021

Asbestafval Recyclagepark - politiereglement

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 23 februari 2021
 • Datum publicatie: 26 februari 2021

Speeltuinen Opwijk - politieverordening

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Datum goedkeuring: 23 februari 2021
 • Datum publicatie: 26 februari 2021

Coronavirus COVID-19 - Samenscholingsverbod - opheffing

 • Orgaan: Burgemeester
 • Datum goedkeuring: 21 januari 2021
 • Datum publicatie: 22 januari 2021