2020 - Reglementen, verordeningen en besluiten

 OrgaanDatum goedkeuringDatum publicatie
Ministeriële & Koninklijke Besluiten coronaMB / KB24.12.202024.12.2020
Verplaatste markt op 23 en 30 december - politieverordeningCollege07.12.202017.12.2020
Maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen - Zonale politieverordening - Brandweerzone Vlaams-Brabant WestGemeenteraad01.12.202002.12.2020
Fuiven Huuroverkeenkomst - Nijdrop - erkende jeugdverenigingenGemeenteraad01.12.202002.12.2020
Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 Gemeente en OCMWGemeenteraad01.12.202002.12.2020
Individuele Behandeling Afvalwater - Reglement - Nieuwe uniforme en marktconforme tariefzettingGemeenteraad01.12.202002.12.2020
Brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen - Maatregelen - Zonale politieverordening Brandweerzone Vlaams-Brabant WestGemeenteraad01.12.202002.12.2020
Niet afkoppelen van hemelwater voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 - belastingreglementGemeenteraad01.12.202002.12.2020
Verwaarlozing - reglementGemeenteraad01.12.202002.12.2020
Sfeerverwarming - Toelating plaatsen vuurkorven en vuurschalenCollege30.11.202004.12.2020
Geschenkbon gemeente Opwijk - reglementGemeenteraad01.12.202002.12.2020
Verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen - politiebesluit gouverneurGouverneur19.11.202026.11.2020
Opheffingsbesluit gouverneur - captatieverbod Vlaams-BrabantGouverneur20.11.202022.11.2020
Steenweg op Merchtem 18 - parkeerplaats voor mindervaliden - Aanvullend politiereglementCollege26.10.202020.11.2020
Verlorenkostbaan - invoering zone 30 - schoolomgeving - aanvullend politiereglementCollege09.11.202016.11.2020
Coronavirus COVID-19 - SamenscholingsverbodBurgemeester04.11.202004.11.2020
Merenblokstraat - Invoering parkeerverbod vanaf Averbeekstraat tot zijstraat - aanvullend politiereglementCollege05.10.202030.10.2020
Centrum gemeente Opwijk - aanpassing inrichting zone 30 - aanvullend politiereglementCollege19.10.202030.10.2020
Doortstraat-Craenenbek - voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders voor pedelecs - aanvullend politiereglementCollege19.10.202030.10.2020
Vrijwilligersreglement OpwijkGemeenteraad20.10.202021.10.2020
Politiebesluit Seizoensarbeid en coronaGouverneur 09.10.2020 12.10.2020
BBC Rapportering Opvolgingsrapport 2020 Gemeenteraad22.09.202025.09.2020
Premie startende ondernemers 2020-2025 reglementGemeenteraad22.09.202025.09.2020
Parkreglement site Hof ten Hemelrijk - aanvullende politieverordeningGemeenteraad22.09.202024.09.2020
Wijziging reglement cultuurprijsGemeenteraad22.09.202024.09.2020
Wijziging reglement project kunstenparcoursGemeenteraad22.09.202024.09.2020
Wijziging reglement dorpsdichterGemeenteraad22.09.202024.09.2020
Wijziging reglement uitgave en gebruik van cultuurchequesGemeenteraad22.09.202024.09.2020
Kerkplein Dorp Mazenzele - realisatie proefopstelling - politieverordeningCollege31.08.202001.09.2020 
Kapellebaan - inrichting fietsstraat - aanvullend politiereglementCollege29.06.202025.08.2020
Politiebesluit verplichting mondmasker te bezittenGouverneur14.08.202014.08.2020
Costershof invoering schoolstraat - aanvullend politiereglementCollege27.07.202014.08.2020
N47 - Leireken invoering 50 km per uur - aanvullend politiereglementCollege27.07.202014.08.2020
Toegangswegen Kravaalbos Opwijk - aanvullend politiereglementCollege27.07.202014.08.2020
Burgemeestersbesluit Overlast domein Hof ten Hemelrijk en skatepark BorchtsiteBurgemeester07.08.202007.08.2020
Politiebesluit Seizoensarbeid en corona Gouverneur31.07.202007.08.2020
Politieverordening - Coronacrisis - uitgebreid horecaterras MarktstraatCollege29.06.202006.07.2020
Belastingen 2020 - Aanpassing belastingreglementen nav coronacrisis juni 2020Gemeenteraad23.06.202029.06.2020
Sportinfrastructuur Heiveld - Gebruiks-en tariefreglement juni 2020Gemeenteraad23.06.202029.06.2020
Sporthal Heiveld - Gebruiksreglement scholen juni 2020Gemeenteraad23.06.202029.06.2020
Klei, inrichting verplicht fietspad en aanleg zebrapaden, vanaf Steenweg op Merchtem tot grens Merchtem, aanvullend politiereglementCollege22.06.202026.06.2020
Aanvullend politiereglement Opwijk-Centrum zone 30College08.06.202018.06.2020
Opheffingsbesluit gouverneur verbod op waterverbruik niet-essentiële toepassingenGouverneur10.06.202012.06.2020
Politieverordening Wekelijkse markt coronamaatregelenCollege18.05.202021.05.2020
Reglement infrastructuur subsidiesGemeenteraad24.03.202026.03.2020
Reglement projectsubsidieGemeenteraad24.03.202026.03.2020 
Reglement klachtenbehandelingGemeenteraad24.03.202026.03.2020
Aanvullend politiereglement - Steenweg op Vilvoorde, beperkte parkeertijdCollege17.02.202025.02.2020
Aanvullend politiereglement - Steenweg op Brussel, parkeerstrook personenwagensCollege17.02.202025.02.2020
Aanvullend politiereglement - Gasthuisstraat, parkeerplaats mindervalidenCollege10.02.202025.02.2020
Politieverordening rommelmarkten 2020College17.02.202017.02.2020
Reglement subsidie animatorcursusGemeenteraad28.01.202030.01.2020
Gemeentelijk tarief- en huurreglement Feestzaal De BootGemeenteraad28.01.202030.01.2020
Huishoudelijk reglement sportkampGemeenteraad28.01.202030.01.2020
Samenwerkingsovereenkomst klimaatGemeenteraad28.01.202030.01.2020

Enkel de reglementen en verordeningen die momenteel nog van toepassing zijn, zijn aanklikbaar/raadpleegbaar.